MRTSEODESIGN

DEV

Analytics Website

Strategic Planner

Website Design

Buyer-Ads Manager

Seo Specialist

PBN Maker

ที่ปรึกษาด้าน IT

System Administrator

Systems Engineer

Data Analytics / Researcher

Computer Engineer

Cyber Security

MRTSEODESIGN

DEV

Analytics Website

Strategic Planner

Website Design

Buyer-Ads Manager

Seo Specialist

PBN Maker

ที่ปรึกษาด้าน IT

System Administrator

Systems Engineer

Data Analytics / Researcher

Computer Engineer

Cyber Security

บทความseo

21 May 2023 ทำไม Keywords Explorer ถึงมีพลังเพื่อวิเคราะห์คำค้นหาคีย์เวิร์ดสำคัญ ?
บทความseo

Keywords Explorer เป็นเครื่องมือที่ให้บริการโดย Ahrefs เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการวิเคราะห์คีย์เวิร์ดและค้นหาคำสำคัญ (keywords) ในการทำงานทางการตลาดและการค้นหาออนไลน์ เครื่องมือนี้ให้ข้อมูลและความเข้าใจในเรื่องของคำสำคัญที่มีความนิยมในการค้นหาของผู้ใช้ในเว็บไซต์ต่าง ๆ อีกทั้งยังให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับคำสำคัญนั้น ๆ เช่นความถี่ในการค้นหา, จำนวนคำสำคัญที่คล้ายกัน, แนวโน้มของการค้นหาในระยะเวลาที่ต่าง ๆ ซึ่งมีภาพรวมในการวิเคราะห์และวางแผนในกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาเนื้อหาและปรับแก้กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการนอกจากนี้ Keywords Explorer ยังมีฟีเจอร์ต่าง…

1 May 2023 Ads Networks คืออะไร
บทความseo

Ads networks หรือ Advertising networks คือระบบเครือข่ายการโฆษณาที่เชื่อมต่อผู้ลงโฆษณา (Advertiser) กับผู้ดูแลสื่อ (Publisher) เพื่อเป็นส่วนกลางในการจัดการและนำเสนอโฆษณาให้กับผู้ใช้บริการ (End user) โดยทั่วไปแล้ว ads networks จะมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการรับเงินจากผู้ลงโฆษณา แล้วจ่ายเงินให้กับผู้ดูแลสื่อเป็นรายได้ โดยส่วนมากจะใช้โมเดลการจ่ายเงินแบบ CPC (Cost…

1 May 2023 Textlink คืออะไร
บทความseo

textlink คืออะไร Textlink หมายถึง ลิงก์ที่อยู่ในรูปแบบของข้อความ ซึ่งสามารถคลิกเพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งมักจะเป็นการใช้คำหรือประโยคในเนื้อหาเป็นตัวชี้วัดให้ผู้อ่านเข้าไปเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับข้อความนั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น “คลิกที่นี่” เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ หรือ “อ่านต่อ…” เพื่ออ่านเนื้อหาเต็ม ๆ ของบทความ ซึ่งจะเป็น Textlink…

1 May 2023 ค่า UR/DR/AR/PR คืออะไร?
บทความseo

ค่า UR/DR/AR/PR คืออะไร? UR ย่อมาจาก “URL Rating” ซึ่งเป็นค่าที่ใช้ในการวัดคุณภาพของหน้าเว็บไซต์หรือ URL ในมุมมองของการค้นหา (SEO) โดยใช้เครื่องมือวัดคุณภาพเว็บไซต์ อย่าง Ahrefs, Moz หรือ Majestic เป็นต้น ค่า UR…