MRTSEODESIGN

DEV

Analytics Website

Strategic Planner

Website Design

Buyer-Ads Manager

Seo Specialist

PBN Maker

ที่ปรึกษาด้าน IT

System Administrator

Systems Engineer

Data Analytics / Researcher

Computer Engineer

Cyber Security

MRTSEODESIGN

DEV

Analytics Website

Strategic Planner

Website Design

Buyer-Ads Manager

Seo Specialist

PBN Maker

ที่ปรึกษาด้าน IT

System Administrator

Systems Engineer

Data Analytics / Researcher

Computer Engineer

Cyber Security

สาระน่ารู้

Anchor text คืออะไร และความหมายในทาง seo

Anchor text คืออะไร และความหมายในทาง seo

Anchor text คืออะไร และความหมายในทาง seo
Anchor text คือข้อความที่ใช้เป็นลิงก์เชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์อื่นๆ โดยส่วนใหญ่จะมีสีต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นลิงก์ ซึ่งอาจจะอยู่ภายในเนื้อหาหรือบนเมนูหรือส่วนต่างๆ ของหน้าเว็บไซต์

 

ในทาง SEO, anchor text เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เว็บไซต์ได้รับความนิยมและความน่าเชื่อถือจาก Google และเครื่องมือการค้นหาอื่นๆ โดยจะช่วยเพิ่มค่าความสำคัญของคำหรือประโยคที่ใช้เป็น anchor text นั้นๆ ให้กับหน้าเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงมา ทำให้เว็บไซต์นั้นได้รับการอัพเกรดคะแนนความน่าเชื่อถือของเครื่องมือค้นหา และมีโอกาสในการปรับปรุงอันดับการค้นหาที่ดีขึ้นด้วย

ตัวอย่างเช่น หากมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ของร้านขายสินค้าออนไลน์ และใช้คำว่า “ร้านขายสินค้า” เป็น anchor text จะช่วยให้ Google เข้าใจว่าหน้าเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมานั้นเกี่ยวข้องกับร้านขายสินค้า และมีความสำคัญต่อการค้นหาในเรื่องนี้

Anchor text ที่ไม่ดี 10ข้อ

Anchor text เป็นส่วนสำคัญของการทำ SEO แต่ถ้าใช้ไม่เหมาะสมหรือผิดปกติก็อาจจะทำให้เว็บไซต์ของคุณถูก Google penalized หรือถูกลดความน่าเชื่อถือของเครื่องมือค้นหาได้ ดังนั้น นี่คือ 10 ตัวอย่างของ anchor text ที่ไม่ดี:

 1. Exact match anchor text: การใช้คำค้นหาเป็น anchor text ที่เหมือนหรือตรงกันข้ามกับคำที่เป้าหมายสำหรับเว็บไซต์ของคุณอาจทำให้ Google มองว่าเว็บไซต์ของคุณมีการ spam หรือเจตนาผิดปกติ
 2. Keyword stuffing: การใช้ keyword ซ้ำซ้อนหรือใช้ keyword ในปริมาณมากเกินไปใน anchor text อาจทำให้เว็บไซต์ของคุณถูก Google penalized
 3. Generic anchor text: การใช้ข้อความทั่วไปเช่น “click here” หรือ “read more” อาจทำให้เว็บไซต์ของคุณไม่มีความสำคัญต่อการค้นหา
 4. Exact match domain anchor text: การใช้ชื่อโดเมนของเว็บไซต์เป็น anchor text อาจทำให้ Google มองว่าเว็บไซต์ของคุณมีการ spam
 5. Paid anchor text: การซื้อลิงก์หรือใช้ anchor text ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน อาจทำให้เว็บไซต์ของคุณถูก Google penalized
 6. Internal links with irrelevant anchor text: การเชื่อมโยงหน้าเว็บไซต์ภายในด้วย anchor text ที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ต้องการเชื่อมโยง อาจทำให้เว็บไซต์ของคุณไม่มีความสำคัญต่อการค้นหา
 7. Footer links with optimized anchor text: การใช้ลิงก์ที่อยู่ในเท้าเพจส่วนท้ายของหน้าเว็บไซต์และมักจะใช้ anchor text ที่เป็น keyword อาจทำให้เว็บไซต์ของคุณถูกลดความน่าเชื่อถือของเครื่องมือค้นหา
 8. Hidden anchor text: การซ่อนตัวอักษรในเว็บไซต์และใช้ anchor text ที่ไม่สัมพันธ์กับเนื้อหาจริง อาจถูกปรับลงในอันดับการค้นหาของ Google และถูก Google penalized
 9. Over-optimized anchor text: การใช้ anchor text ในปริมาณมากเกินไปหรือใช้ keyword ซ้ำซ้อนหลายครั้งใน anchor text อาจทำให้เว็บไซต์ของคุณถูก Google penalized
 10. Unrelated anchor text: การใช้ anchor text ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือหน้าที่ต้องการเชื่อมโยง อาจทำให้เว็บไซต์ของคุณไม่มีความสำคัญต่อการค้นหา
 11. Anchor text ที่มีการสะกดคำผิดหรือมีการใช้งานภาษาไม่ถูกต้อง
 12. Anchor text ที่ใช้ keyword หลายคำมากเกินไป (keyword stuffing)
 13. Anchor text ที่ใช้งานซ้ำซ้อนจนเกินไป
 14. Anchor text ที่ไม่สอดคล้องกับเนื้อหาหรือหน้าที่ต้องการเชื่อมโยง
 15. Anchor text ที่ไม่เหมาะสมกับบทความหรือเนื้อหา
 16. Anchor text ที่ไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน
 17. Anchor text ที่เป็นภาษาต่างประเทศโดยไม่มีคำอธิบายในภาษาเป้าหมาย
 18. Anchor text ที่ซ่อนตัวอักษรไว้ในเว็บไซต์
 19. Anchor text ที่มีการใช้งาน keyword จนเกินไปใน anchor text เดียวกัน
 20. Anchor text ที่ไม่เชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่ต้องการให้ผู้ใช้เข้าชม
 • Exact match anchor text: การใช้คำค้นหาเป็น anchor text ที่เหมือนหรือตรงกันข้ามกับคำที่เป้าหมายสำหรับเว็บไซต์ของคุณอาจทำให้ Google มองว่าเว็บไซต์ของคุณมีการ spam หรือเจตนาผิดปกติ
 • Keyword stuffing: การใช้ keyword ซ้ำซ้อนหรือใช้ keyword ในปริมาณมากเกินไปใน anchor text อาจทำให้เว็บไซต์ของคุณถูก Google penalized
 • Generic anchor text: การใช้ข้อความทั่วไปเช่น “click here” หรือ “read more” อาจทำให้เว็บไซต์ของคุณไม่มีความสำคัญต่อการค้นหา
 • Exact match domain anchor text: การใช้ชื่อโดเมนของเว็บไซต์เป็น anchor text อาจทำให้ Google มองว่าเว็บไซต์ของคุณมีการ spam
 • Paid anchor text: การซื้อลิงก์หรือใช้ anchor text ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน อาจทำให้เว็บไซต์ของคุณถูก Google penalized
 • Internal links with irrelevant anchor text: การเชื่อมโยงหน้าเว็บไซต์ภายในด้วย anchor text ที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ต้องการเชื่อมโยง อาจทำให้เว็บไซต์ของคุณไม่มีความสำคัญต่อการค้นหา
 • Footer links with optimized anchor text: การใช้ลิงก์ที่อยู่ในเท้าเพจส่วนท้ายของหน้าเว็บไซต์และมักจะใช้ anchor text ที่เป็น keyword อาจทำให้เว็บไซต์ของคุณถูกลดความน่าเชื่อถือของเครื่องมือค้นหา
 • Hidden anchor text: การซ่อนตัวอักษรในเว็บไซต์และใช้ anchor text ที่ไม่สัมพันธ์กับเนื้อหาจริง อาจถูกปรับลงในอันดับการค้นหาของ Google และถูก Google penalized
 • Over-optimized anchor text: การใช้ anchor text ในปริมาณมากเกินไปหรือใช้ keyword ซ้ำซ้อนหลายครั้งใน anchor text อาจทำให้เว็บไซต์ของคุณถูก Google penalized
 • Unrelated anchor text: การใช้ anchor text ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือหน้าที่ต้องการเชื่อมโยง อาจทำให้เว็บไซต์ของคุณไม่มีความสำคัญต่อการค้นหา
 • Anchor text ที่มีการสะกดคำผิดหรือมีการใช้งานภาษาไม่ถูกต้อง
 • Anchor text ที่ใช้ keyword หลายคำมากเกินไป (keyword stuffing)
 • Anchor text ที่ใช้งานซ้ำซ้อนจนเกินไป
 • Anchor text ที่ไม่สอดคล้องกับเนื้อหาหรือหน้าที่ต้องการเชื่อมโยง
 • Anchor text ที่ไม่เหมาะสมกับบทความหรือเนื้อหา
 • Anchor text ที่ไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน
 • Anchor text ที่เป็นภาษาต่างประเทศโดยไม่มีคำอธิบายในภาษาเป้าหมาย
 • Anchor text ที่ซ่อนตัวอักษรไว้ในเว็บไซต์
 • Anchor text ที่มีการใช้งาน keyword จนเกินไปใน anchor text เดียวกัน
 • Anchor text ที่ไม่เชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่ต้องการให้ผู้ใช้เข้าชม
 • Exact match anchor text: การใช้คำค้นหาเป็น anchor text ที่เหมือนหรือตรงกันข้ามกับคำที่เป้าหมายสำหรับเว็บไซต์ของคุณอาจทำให้ Google มองว่าเว็บไซต์ของคุณมีการ spam หรือเจตนาผิดปกติ
 • Keyword stuffing: การใช้ keyword ซ้ำซ้อนหรือใช้ keyword ในปริมาณมากเกินไปใน anchor text อาจทำให้เว็บไซต์ของคุณถูก Google penalized
 • Generic anchor text: การใช้ข้อความทั่วไปเช่น “click here” หรือ “read more” อาจทำให้เว็บไซต์ของคุณไม่มีความสำคัญต่อการค้นหา
 • Exact match domain anchor text: การใช้ชื่อโดเมนของเว็บไซต์เป็น anchor text อาจทำให้ Google มองว่าเว็บไซต์ของคุณมีการ spam
 • Paid anchor text: การซื้อลิงก์หรือใช้ anchor text ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน อาจทำให้เว็บไซต์ของคุณถูก Google penalized
 • Internal links with irrelevant anchor text: การเชื่อมโยงหน้าเว็บไซต์ภายในด้วย anchor text ที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ต้องการเชื่อมโยง อาจทำให้เว็บไซต์ของคุณไม่มีความสำคัญต่อการค้นหา
 • Footer links with optimized anchor text: การใช้ลิงก์ที่อยู่ในเท้าเพจส่วนท้ายของหน้าเว็บไซต์และมักจะใช้ anchor text ที่เป็น keyword อาจทำให้เว็บไซต์ของคุณถูกลดความน่าเชื่อถือของเครื่องมือค้นหา
 • Hidden anchor text: การซ่อนตัวอักษรในเว็บไซต์และใช้ anchor text ที่ไม่สัมพันธ์กับเนื้อหาจริง อาจถูกปรับลงในอันดับการค้นหาของ Google และถูก Google penalized
 • Over-optimized anchor text: การใช้ anchor text ในปริมาณมากเกินไปหรือใช้ keyword ซ้ำซ้อนหลายครั้งใน anchor text อาจทำให้เว็บไซต์ของคุณถูก Google penalized
 • Unrelated anchor text: การใช้ anchor text ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือหน้าที่ต้องการเชื่อมโยง อาจทำให้เว็บไซต์ของคุณไม่มีความสำคัญต่อการค้นหา
 • Anchor text ที่มีการสะกดคำผิดหรือมีการใช้งานภาษาไม่ถูกต้อง
 • Anchor text ที่ใช้ keyword หลายคำมากเกินไป (keyword stuffing)
 • Anchor text ที่ใช้งานซ้ำซ้อนจนเกินไป
 • Anchor text ที่ไม่สอดคล้องกับเนื้อหาหรือหน้าที่ต้องการเชื่อมโยง
 • Anchor text ที่ไม่เหมาะสมกับบทความหรือเนื้อหา
 • Anchor text ที่ไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน
 • Anchor text ที่เป็นภาษาต่างประเทศโดยไม่มีคำอธิบายในภาษาเป้าหมาย
 • Anchor text ที่ซ่อนตัวอักษรไว้ในเว็บไซต์
 • Anchor text ที่มีการใช้งาน keyword จนเกินไปใน anchor text เดียวกัน
 • Anchor text ที่ไม่เชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่ต้องการให้ผู้ใช้เข้าชม

การใช้ anchor text ให้เหมาะสมและตรงประเด็นจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของคุณ และช่วยเพิ่มโอกาสในการอยู่ในอันดับการค้นหาสูงขึ้นด้วยการปรับปรุง SEO ให้ดีขึ้นด้วยการใช้ anchor text ที่เหมาะสม.

Anchor text ที่ดี 10ข้อ

 1. ควรใช้คำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา: ควรใช้คำสำคัญที่เป็นที่นิยมและสำคัญต่อเนื้อหา เพื่อเพิ่มโอกาสในการอ่านและการเข้าถึงของผู้ใช้งาน
 2. ควรหลีกเลี่ยงการใช้คำเหมือนกันซ้ำๆ: ควรหลีกเลี่ยงการใช้คำเหมือนกันซ้ำๆ ในการลิงก์ไปยังหน้าเว็บเพจเดียวกัน เนื่องจากอาจทำให้เกิดปัญหาการจัดอันดับในการค้นหา
 3. ควรใช้ข้อความที่ชัดเจนและสั้น: ควรใช้ข้อความที่ชัดเจนและสั้น เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจง่ายและสามารถกดลิงก์ได้ง่ายๆ
 4. ควรใช้ประโยคสมบูรณ์: ควรใช้ประโยคสมบูรณ์และเต็มรูปแบบ เพื่อป้องกันความสับสนและเพิ่มความน่าสนใจให้กับผู้ใช้งาน
 5. ควรใช้คำที่เป็นไปได้ในบริบทที่เหมาะสม: ควรใช้คำที่เป็นไปได้ในบริบทที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มความสนใจและประสิทธิภาพในการลิงก์
 6. ควรใช้สไตล์เขียนที่เหมาะสม: ควรใช้สไตล์เขียนที่เหมาะสมกับเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็นสไตล์เขียนที่เป็นกันเองหรือเป็นสไตล์เขียนทางการ
 7. ควรใช้ข้อความที่ไม่เป็นทั่วไป: ควรใช้ข้อความที่ไม่เป็นทั วงหน้าอย่างน้อย ไม่ใช้คำว่า “คลิกที่นี่” หรือ “อ่านเพิ่มเติม” เนื่องจากคำพวกนี้ไม่ได้ชี้แจงถึงเนื้อหาของหน้าเว็บเพจ และอาจทำให้ผู้ใช้งานไม่รู้ว่าจะคลิกลิงก์เพื่อไปยังเนื้อหาอะไร
 8. ควรใช้ข้อความที่เป็นไปได้สั้นและกระชับ: ควรใช้ข้อความที่เป็นไปได้สั้นและกระชับ เพื่อไม่ให้ผู้ใช้งานต้องอ่านหรือคลิกลิงก์ที่ยาวเกินไป
 9. ควรใช้คำว่า “จัดซื้อ” หรือ “เพิ่มลงตะกร้าสินค้า” แทนคำว่า “ซื้อ” หรือ “สั่งซื้อ” เพื่อชักชวนผู้ใช้งานเข้าไปทำรายการซื้อสินค้า
 10. ควรเลือกข้อความที่เหมาะสมกับลูกเล่น SEO: ควรเลือกข้อความที่เหมาะสมกับลูกเล่น SEO เพื่อช่วยเพิ่มความน่าสนใจและประสิทธิภาพในการค้นหาของเครื่องมือค้นหา เช่น การใช้คำที่เป็นที่นิยมเมื่อทำการค้นหา หรือการใช้คำว่า “ซื้อ” หรือ “สั่งซื้อ” เพื่อช่วยเพิ่มคะแนนในการจัดอันดับในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา
 • ควรใช้คำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา: ควรใช้คำสำคัญที่เป็นที่นิยมและสำคัญต่อเนื้อหา เพื่อเพิ่มโอกาสในการอ่านและการเข้าถึงของผู้ใช้งาน
 • ควรหลีกเลี่ยงการใช้คำเหมือนกันซ้ำๆ: ควรหลีกเลี่ยงการใช้คำเหมือนกันซ้ำๆ ในการลิงก์ไปยังหน้าเว็บเพจเดียวกัน เนื่องจากอาจทำให้เกิดปัญหาการจัดอันดับในการค้นหา
 • ควรใช้ข้อความที่ชัดเจนและสั้น: ควรใช้ข้อความที่ชัดเจนและสั้น เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจง่ายและสามารถกดลิงก์ได้ง่ายๆ
 • ควรใช้ประโยคสมบูรณ์: ควรใช้ประโยคสมบูรณ์และเต็มรูปแบบ เพื่อป้องกันความสับสนและเพิ่มความน่าสนใจให้กับผู้ใช้งาน
 • ควรใช้คำที่เป็นไปได้ในบริบทที่เหมาะสม: ควรใช้คำที่เป็นไปได้ในบริบทที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มความสนใจและประสิทธิภาพในการลิงก์
 • ควรใช้สไตล์เขียนที่เหมาะสม: ควรใช้สไตล์เขียนที่เหมาะสมกับเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็นสไตล์เขียนที่เป็นกันเองหรือเป็นสไตล์เขียนทางการ
 • ควรใช้ข้อความที่ไม่เป็นทั่วไป: ควรใช้ข้อความที่ไม่เป็นทั วงหน้าอย่างน้อย ไม่ใช้คำว่า “คลิกที่นี่” หรือ “อ่านเพิ่มเติม” เนื่องจากคำพวกนี้ไม่ได้ชี้แจงถึงเนื้อหาของหน้าเว็บเพจ และอาจทำให้ผู้ใช้งานไม่รู้ว่าจะคลิกลิงก์เพื่อไปยังเนื้อหาอะไร
 • ควรใช้ข้อความที่เป็นไปได้สั้นและกระชับ: ควรใช้ข้อความที่เป็นไปได้สั้นและกระชับ เพื่อไม่ให้ผู้ใช้งานต้องอ่านหรือคลิกลิงก์ที่ยาวเกินไป
 • ควรใช้คำว่า “จัดซื้อ” หรือ “เพิ่มลงตะกร้าสินค้า” แทนคำว่า “ซื้อ” หรือ “สั่งซื้อ” เพื่อชักชวนผู้ใช้งานเข้าไปทำรายการซื้อสินค้า
 • ควรเลือกข้อความที่เหมาะสมกับลูกเล่น SEO: ควรเลือกข้อความที่เหมาะสมกับลูกเล่น SEO เพื่อช่วยเพิ่มความน่าสนใจและประสิทธิภาพในการค้นหาของเครื่องมือค้นหา เช่น การใช้คำที่เป็นที่นิยมเมื่อทำการค้นหา หรือการใช้คำว่า “ซื้อ” หรือ “สั่งซื้อ” เพื่อช่วยเพิ่มคะแนนในการจัดอันดับในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา
 • ควรใช้คำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา: ควรใช้คำสำคัญที่เป็นที่นิยมและสำคัญต่อเนื้อหา เพื่อเพิ่มโอกาสในการอ่านและการเข้าถึงของผู้ใช้งาน
 • ควรหลีกเลี่ยงการใช้คำเหมือนกันซ้ำๆ: ควรหลีกเลี่ยงการใช้คำเหมือนกันซ้ำๆ ในการลิงก์ไปยังหน้าเว็บเพจเดียวกัน เนื่องจากอาจทำให้เกิดปัญหาการจัดอันดับในการค้นหา
 • ควรใช้ข้อความที่ชัดเจนและสั้น: ควรใช้ข้อความที่ชัดเจนและสั้น เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจง่ายและสามารถกดลิงก์ได้ง่ายๆ
 • ควรใช้ประโยคสมบูรณ์: ควรใช้ประโยคสมบูรณ์และเต็มรูปแบบ เพื่อป้องกันความสับสนและเพิ่มความน่าสนใจให้กับผู้ใช้งาน
 • ควรใช้คำที่เป็นไปได้ในบริบทที่เหมาะสม: ควรใช้คำที่เป็นไปได้ในบริบทที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มความสนใจและประสิทธิภาพในการลิงก์
 • ควรใช้สไตล์เขียนที่เหมาะสม: ควรใช้สไตล์เขียนที่เหมาะสมกับเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็นสไตล์เขียนที่เป็นกันเองหรือเป็นสไตล์เขียนทางการ
 • ควรใช้ข้อความที่ไม่เป็นทั่วไป: ควรใช้ข้อความที่ไม่เป็นทั วงหน้าอย่างน้อย ไม่ใช้คำว่า “คลิกที่นี่” หรือ “อ่านเพิ่มเติม” เนื่องจากคำพวกนี้ไม่ได้ชี้แจงถึงเนื้อหาของหน้าเว็บเพจ และอาจทำให้ผู้ใช้งานไม่รู้ว่าจะคลิกลิงก์เพื่อไปยังเนื้อหาอะไร
 • ควรใช้ข้อความที่เป็นไปได้สั้นและกระชับ: ควรใช้ข้อความที่เป็นไปได้สั้นและกระชับ เพื่อไม่ให้ผู้ใช้งานต้องอ่านหรือคลิกลิงก์ที่ยาวเกินไป
 • ควรใช้คำว่า “จัดซื้อ” หรือ “เพิ่มลงตะกร้าสินค้า” แทนคำว่า “ซื้อ” หรือ “สั่งซื้อ” เพื่อชักชวนผู้ใช้งานเข้าไปทำรายการซื้อสินค้า
 • ควรเลือกข้อความที่เหมาะสมกับลูกเล่น SEO: ควรเลือกข้อความที่เหมาะสมกับลูกเล่น SEO เพื่อช่วยเพิ่มความน่าสนใจและประสิทธิภาพในการค้นหาของเครื่องมือค้นหา เช่น การใช้คำที่เป็นที่นิยมเมื่อทำการค้นหา หรือการใช้คำว่า “ซื้อ” หรือ “สั่งซื้อ” เพื่อช่วยเพิ่มคะแนนในการจัดอันดับในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา
 1. ข้อความที่ใช้สร้างความโดดเด่น: ใช้ข้อความที่สามารถสร้างความโดดเด่นและเป็นการย้ำความสำคัญของเนื้อหาหรือการกระตุ้นให้ผู้ใช้งานสนใจเพิ่มเติม เช่น “โปรโมชั่นพิเศษ!” หรือ “สินค้าขายดีที่สุด!”
 2. ลิงก์ที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง: ควรใช้ลิงก์ที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการค้นหาของเว็บไซต์และอัพเดตสถานะของหน้าเว็บไซต์ในเครื่องมือค้นหา
 3. ข้อความที่ชี้แจงเนื้อหาหรือการประกอบสำหรับภาพ: ใช้ข้อความที่ชี้แจงถึงเนื้อหาหรือการประกอบสำหรับภาพ เพื่อช่วยเพิ่มความเข้าใจและความน่าสนใจของผู้ใช้งาน
 4. ข้อความที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย: ใช้ข้อความที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย เพื่อช่วยลดความสับสนและเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารของเว็บไซต์
 5. ข้อความที่ใช้สร้างความน่าสนใจ: ใช้ข้อความที่สร้างความน่าสนใจและเป็นการย้ำความสำคัญของเนื้อหา เช่น “เรามีสินค้าใหม่ล่าสุด!” หรือ “อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดราคาสุดคุ้ม!”
 6. ข้อความที่เชิงกำกับ (Call-to-action): ใช้ข้อความที่เชิงกำกับเพื่อกระตุ้นผู้ใช้งานเข้ามาใช้บริการหรือทำการกระทำตามที่เว็บไซต์ต้องการ เช่น “สมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ!” หรือ “คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน!”
 7. ข้อความที่เน้นคุณสมบัติหรือคุณประโยชน์: ใช้ข้อความที่เน้นคุณสมบัติหรือคุณประโยชน์ของสินค้าหรือบริการ เพื่อชักชวนผู้ใช้งานสนใจและตัดสินใจใช้บริการ เช่น “เพิ่มรายได้ด้วยบริการของเรา!” หรือ “สั่งซื้อสินค้าและรับส่วนลดพิเศษ!”
 8. ข้อความที่เชื่อมโยงกับคำค้นหา: ใช้ข้อความที่เชื่อมโยงกับคำค้นหาที่เป็นที่นิยมในการค้นหา เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการปรากฏในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา เช่น “สินค้าสุดฮิตในปี 2023” หรือ “โปรโมชั่นร้อนแรงสำหรับเดือนมีนาคม!”
 9. ข้อความที่ใช้สร้างความโปร่งใส: ใช้ข้อความที่สร้างความโปร่งใสและเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความพึงพอใจของผู้ใช้งาน เช่น “เราให้บริการเป็นเวลา 10 ปีแล้ว!” หรือ “วันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษสำ
 10. ข้อความที่ใช้สร้างความเร่งด่วน: ใช้ข้อความที่สร้างความเร่งด่วนและเร้าใจ เพื่อกระตุ้นผู้ใช้งานทำการกระทำให้เร็วที่สุด เช่น “เหลือเวลาเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น!” หรือ “ซื้อสินค้าก่อนวันที่ 31 มีนาคมเท่านั้น!”
 11. ข้อความที่ใช้เชื่อมโยงกับสื่อสังคมออนไลน์: ใช้ข้อความที่เชื่อมโยงกับสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการแบ่งปันและเผยแพร่เนื้อหาของเว็บไซต์ โดยอาจใช้ข้อความเช่น “แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อนของคุณ!” หรือ “ติดตามเราบนโซเชียลมีเดียเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นพิเศษ!”
 12. ข้อความที่เน้นความปลอดภัย: ใช้ข้อความที่เน้นความปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูล เพื่อเพิ่มความเชื่อถือและความพึงพอใจของผู้ใช้งาน เช่น “การชำระเงินของเราเป็นการปลอดภัยและได้รับการรับรอง!” หรือ “ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ!”
 13. ข้อความที่เน้นความเป็นผู้นำ: ใช้ข้อความที่เน้นความเป็นผู้นำหรือความเชี่ยวชาญของบริษัทหรือผู้ประกอบการ เพื่อชักชวนผู้ใช้งานว่าเว็บไซต์ของคุณเป็นที่เชื่อถือและมีคุณภาพ เช่น “ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการออกแบบโดยทีมผู้เชี่ยวชาญและมีคุณภาพสูง!” หรือ “เราเป็นผู้นำในการให้บริการด้านโฆษณาออนไลน์และมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี!”
 14.  ข้อความที่เน้นความเป็นเอกลักษณ์: ใช้ข้อความที่เน้นความเป็นเอกลักษณ์ของเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ เพื่อชักชวนผู้ใช้งานว่าสินค้าหรือบริการของคุณไม่เหมือนใครและมีคุณค่าเฉพาะตัว เช่น “ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร!” หรือ “เว็บไซต์ของเรามีสิ่งที่ไม่เหมือนใครและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว!”
 15. ข้อความที่ใช้ในการอธิบายการใช้งาน: ใช้ข้อความที่ใช้ในการอธิบายการใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อช่วยผู้ใช้งานเข้าใจวิธีการใช้งานและเป้าหมายของสินค้าหรือบริการ เช่น “ใช้งานง่ายและเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย!” หรือ “บริการของเราช่วยให้คุณประหยัดเวลาและเงิน!”
 16. ข้อความที่ใช้ในการยกย่องผลิตภัณฑ์หรือบริการ: ใช้ข้อความที่ใช้ในการยกย่องคุณสมบัติหรือประโยชน์ของสินค้าหรือบริการของคุณเพื่อเน้นความเป็นเลิศในด้านต่างๆ เช่น “คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเราเป็นที่สูงที่สุดในตลาด!” หรือ “บริการของเรามีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพสูงสุด!”
 17. ข้อความที่ใช้ในการสร้างความกระตือรือร้น: ใช้ข้อความที่สร้างความกระตือรือร้นและชักชวนผู้ใช้งานให้ดำเนินการตามที่คุณต้องการ เช่น “รีบเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเราและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเราเดี๋ยวนี้!” หรือ “อย่ารอช้า ลงทะเบียนเพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษของเราและหากเป็นคนแรกคุณจะได้รับส่วนลดพิเศษ!”
 18. ข้อความที่ใช้ในการเชื่อมโยง: ใช้ข้อความที่เชื่อมโยงกับบทความหรือหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานได้ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการเพิ่มเติมได้ง่ายขึ้น เช่น “อ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในเว็บไซต์ของเรา!” หรือ “สั่งซื้อสินค้าเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่!
 19. ข้อความที่ใช้ในการแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการ: ใช้ข้อความที่ใช้ในการแนะนำสินค้าหรือบริการของคุณให้กับผู้ใช้งาน โดยเน้นคุณค่าและประโยชน์ของสินค้าหรือบริการ เช่น “สินค้าของเราจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและง่ายต่อการใช้งาน!” หรือ “บริการของเราจะมอบประสบการณ์ที่ดีและความสะดวกสบายในการใช้งานสูงสุด!”
 20. ข้อความที่ใช้ในการเปรียบเทียบ: ใช้ข้อความที่เปรียบเทียบสินค้าหรือบริการของคุณกับสินค้าหรือบริการของคู่แข่งเพื่อเน้นคุณค่าของสินค้าหรือบริการของคุณ เช่น “สินค้าของเรามีคุณภาพที่ดีกว่าและราคาที่เหมาะสมกว่าสินค้าของคู่แข่ง!” หรือ “บริการของเรามีความเป็นมืออาชีพและได้รับความนิยมมากกว่าบริการของคู่แข่ง!”
  1. ข้อความที่ใช้ในการเชิงบันเทิง: ใช้ข้อความที่มีลักษณะเร้าใจหรือเป็นความบันเทิง เช่น “คำตอบของเราจะทำให้คุณมีความสุข” หรือ “5 เหตุผลที่เราควรเป็นเพื่อนกัน”
  2. ข้อความที่ใช้ในการเชิงวิจารณ์: ใช้ข้อความที่มีลักษณะวิจารณ์ เพื่อชี้แจงปัญหาหรือข้อบกพร่องของสินค้าหรือบริการ เช่น “เราเสียใจที่ไม่ได้รับการบริการที่ดีเหมือนที่ควรจะได้” หรือ “ผลิตภัณฑ์ของเราอาจไม่เหมาะสมกับคุณ”
  3. ข้อความที่ใช้ในการแสดงความยินดี: ใช้ข้อความที่เป็นการแสดงความยินดีหรืออวยพร เช่น “ขอแสดงความยินดีกับคุณ” หรือ “ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา”

  วิธี สร้าง หรือ หา Anchor TEXT ให้ เว็บไซต์การสร้างหรือหา Anchor Text ที่เหมาะสมสำหรับเว็บไซต์ของคุณเป็นเรื่องสำคัญในการทำ SEO โดยมีวิธีการดังนี้:

  1. เลือกคำที่เหมาะสม: เลือกคำที่เป็นคำสำคัญหรือคำที่เกี่ยวข้องกับหน้าเว็บไซต์ของคุณ เพื่อใช้เป็น Anchor Text
  2. ใช้คำคล้ายคำที่เลือก: หากไม่สามารถใช้คำที่เลือกได้โดยตรง ลองใช้คำที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายคำที่เลือก แต่ต้องไม่ทำให้ผู้ใช้งานสับสน
  3. ใช้คำที่เป็นคำนำหน้า URL: คำนำหน้า URL อาจจะช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจได้ง่ายขึ้น และยังช่วยให้เว็บไซต์ของคุณได้รับความน่าเชื่อถือมากขึ้น
  4. ไม่ใช้คำที่ไม่เกี่ยวข้อง: หลีกเลี่ยงการใช้คำที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน้าเว็บไซต์ เช่น “คลิกที่นี่” หรือ “อ่านต่อ”
  5. อย่าใช้ Keyword Stuffing: หากใช้คำซ้ำซ้อนหรือมากเกินไป อาจทำให้เว็บไซต์ของคุณถูกตีความว่าทำ SEO ไม่ถูกต้อง
  6. ตรวจสอบคำผิด: คำผิดอาจทำให้เว็บไซต์ของคุณดูไม่มีคุณภาพ ดังนั้นควรตรวจสอบคำก่อนนำมาใช้เป็น Anchor Text
  7. ใช้ตัวเลือกอื่นๆ: การใช้รูปภาพหรือวิดีโอเป็นลิงค์ก็เป็นตัวเลือกที่ดีในการสร้าง Anchor Text
  8. ใช้ Keyword Research Tool: โปรแกรม Keyword Research Tool จะช่วยคุณในการค้นหาคำสำคัญที่เหมาะสมและตรงกับเนื้อหาของเว็บไซต์ และสามารถใช้เพื่อสร้าง Anchor Text ที่เหมาะสมได้
  9. ใช้ชื่อเรื่องหรือคำค้นหา: การใช้ชื่อเรื่องหรือคำค้นหาเป็นลิงค์เช่น “การจัดการเวลาในการทำงาน” หรือ “ประกันภัยรถยนต์” เป็นต้น จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและน่าสนใจให้กับเว็บไซต์ของคุณ
  10. ใช้คำสั้นๆ: การใช้คำสั้นๆ เช่น “คลิก”, “อ่าน”, “ดูรายละเอียด” เป็นต้น จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน
  11. ใช้คำในเนื้อหา: การใช้คำในเนื้อหาเป็น Anchor Text จะช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจและสะดวกต่อการนำเสนอเนื้อหา
  12. ใช้ตัวเลือกอื่นๆ: การใช้ภาพหรือไอคอนเป็นลิงค์ก็เป็นตัวเลือกที่ดีในการสร้าง Anchor Text โดยใช้ตัวแทนภาพแทนคำโดยตรง อย่างไรก็ตาม ควรระวังการใช้ภาพหรือไอคอนที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน้าเว็บไซต์หรือไม่สอดคล้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์
  13. ใช้หลายรูปแบบของ Anchor Text: ใช้หลายรูปแบบของ Anchor Text เพื่อลดความเสี่ยงที่จะถูกตีความว่าทำ SEO ไม่ถูกต้อง และเพิ่มความน่าสนใจให้กับผู้ใช้งาน
  14. ใช้ Keyword ที่มีความสำคัญ: ใช้ Keyword ที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับหน้าเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม อย่าใช้ Keyword ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือมีคุณภาพต่ำ
  15. ใช้ตัวเลือกอื่นๆ: นอกจากการใช้ข้อความเป็น Anchor Text ยังมีตัวเลือกอื่นๆ เช่น รูปภาพ หรือ วิดีโอ ที่เป็นลิงค์ ซึ่งสามารถสร้างความน่าสนใจและเพิ่มโอกาสให้ผู้ใช้งานคลิกเข้ามายังเว็บไซต์ของคุณได้
  16. ใช้ Anchor Text ที่สร้างความเข้าใจได้: ควรเลือก Anchor Text ที่สร้างความเข้าใจได้ง่าย และไม่ทำให้ผู้ใช้งานสับสน เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจว่าลิงค์นั้นจะพาไปยังหน้าเว็บไซต์ใด
  17. ใช้คำคล้ายคำสำคัญ: หากไม่สามารถใช้ Keyword ที่เลือกได้โดยตรง ลองใช้คำที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายคำที่เลือก แต่ต้องไม่ทำให้ผู้ใช้งานสับสน
  18. ตรวจสอบ Anchor Text อย่างสม่ำเสมอ:

  เทคนิคการใช้ Anchor Text เพื่อ SEO ยังมีอีกมากมาย อย่างเช่นการใช้ชื่อแบรนด์ หรือคำที่เป็นชื่อเรื่องในเว็บไซต์ เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความสามารถใน SEO ของเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังมีเทคนิคอื่นๆ เช่นการใช้ Anchor Text ใน Internal Linking เพื่อเชื่อมโยงหน้าเว็บไซต์ในตัวเอง เพื่อสร้างโครงสร้างเว็บไซต์ที่ดีและช่วยให้เครื่องมือค้นหาเข้าใจเนื้อหาของเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตาม การใช้ Anchor Text ไม่ใช่เพียงเทคนิคเดียวที่จะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับในการค้นหา ยังต้องประกอบไปด้วยเนื้อหาที่มีคุณภาพ โครงสร้างเว็บไซต์ที่ดี และการสร้าง Backlink ที่เหมาะสมเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ ดังนั้นการใช้ Anchor Text ควรเป็นส่วนหนึ่งของการทำ SEO ในวิธีการอื่นๆ อย่างเป็นระบบ และอย่าลืมปรับปรุงเนื้อหาและโครงสร้างเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เว็บไซต์ของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุดในการค้นหาของเครื่องมือค้นหาออนไลน์ โดยไม่ต้องพึ่งพาเทคนิคเดียวเพียงอย่างเดียว. ตัวอย่างการทำ Anchor textAnchor text คือ ข้อความที่ใช้เป็นลิงก์ไปยังหน้าเว็บไซต์อื่น ๆ เมื่อคลิกที่ข้อความนั้นจะเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่อ้างอิงในข้อความนั้นๆ ดังนั้นการใช้ anchor text ที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มคุณภาพของการเชื่อมโยงในเว็บไซต์ของคุณตัวอย่างการทำ Anchor text:

  1. คำอธิบายที่สื่อถึงเนื้อหาหลักของหน้าเว็บไซต์ เช่น “อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคการทำ SEO” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการทำ SEO
  2. คำอธิบายที่ใช้ในการลิงก์ไปยังบทความที่เกี่ยวข้อง เช่น “อ่านบทความเกี่ยวกับการสร้างเนื้อหาคุณภาพ” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังบทความที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเนื้อหาคุณภาพ
  3. คำอธิบายที่เกี่ยวข้องกับการฝาก backlink บนหน้าเว็บไซต์อื่น ๆ เช่น “คลิกเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ของเรา” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ของเรา
  4. คำอธิบายที่ใช้เพื่อสร้างความสนใจและกระตุ้นผู้ใช้คลิกเพิ่มเติม เช่น “คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้วิธีการสร้างโลโก้ที่ดี” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเ
  5. คำอธิบายที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์สำหรับซื้อสินค้าหรือบริการ เช่น “สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ที่นี่” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์สำหรับการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
  6. คำอธิบายที่ใช้ในการเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีข้อมูลเพิ่มเติม เช่น “ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีข้อมูลเพิ่มเติม
  7. คำอธิบายที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีภาพประกอบ เช่น “ดูภาพประกอบเพิ่มเติมที่นี่” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีภาพประกอบเพิ่มเติม
  8. คำอธิบายที่ใช้ในการเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับคำที่ถูกเน้นหรือเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์ เช่น “อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้
  9. คำอธิบายที่ใช้ในการเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีวิดีโอเพิ่มเติม เช่น “ดูวิดีโอเพิ่มเติมที่นี่” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปย
  10. คำอธิบายที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและสร้างความสนใจกับผู้ใช้ เช่น “อ่านบทความเกี่ยวกับวิธีทำ XXX” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีบทความเกี่ยวกับวิธีการทำ XXX ที่ผู้ใช้งานอาจจะสนใจ
  11. ในกรณีที่มีวิดีโอเกี่ยวกับเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์ คำอธิบายที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีวิดีโอเพิ่มเติมสามารถใช้เป็น “ดูวิดีโอเพิ่มเติมที่นี่” เพื่อให้ผู้ใช้งานได้คลิกเพื่อดูวิดีโอเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้นๆ
  12. คำอธิบายที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับคำหรือวลีที่ถูกเน้นในเนื้อหา เช่น “อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ XXX” โดยที่ XXX คือคำหรือวลีที่ถูกเน้น ทำให้ผู้ใช้งานสามารถคลิกเพื่อไปยังหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้น ๆ และเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับ XXX ได้ด้วย

  สรุป นิยาม Anchor text และ หลักการ อย่างละเอียดตามหลัก seoAnchor text คือ ข้อความที่ใช้เป็นลิงก์เชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์อื่น ๆ โดยมักจะเป็นคำหรือวลีที่มีความสัมพันธ์กับเนื้อหาของหน้าเว็บไซต์ที่จะเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์อื่น ๆการใช้ anchor text จะช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของเนื้อหาของเว็บไซต์ที่จะเชื่อมโยง และช่วยเพิ่มความสำคัญของหน้าเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์อื่น ๆ ในเชิง SEO (Search Engine Optimization) โดยสิ่งที่สำคัญคือการใช้คำหรือวลีที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของหน้าเว็บไซต์ที่จะเชื่อมโยง โดยใช้คำหรือวลีที่มีความสำคัญและเป็นที่ต้องการของผู้ใช้งานเป็นสำคัญ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ anchor text ในการสร้าง Backlink ที่มีคุณภาพสูงๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและความสำคัญของหน้าเว็บไซต์ของเราในเชิง SEO ด้วย

 • ข้อความที่ใช้สร้างความโดดเด่น: ใช้ข้อความที่สามารถสร้างความโดดเด่นและเป็นการย้ำความสำคัญของเนื้อหาหรือการกระตุ้นให้ผู้ใช้งานสนใจเพิ่มเติม เช่น “โปรโมชั่นพิเศษ!” หรือ “สินค้าขายดีที่สุด!”
 • ลิงก์ที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง: ควรใช้ลิงก์ที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการค้นหาของเว็บไซต์และอัพเดตสถานะของหน้าเว็บไซต์ในเครื่องมือค้นหา
 • ข้อความที่ชี้แจงเนื้อหาหรือการประกอบสำหรับภาพ: ใช้ข้อความที่ชี้แจงถึงเนื้อหาหรือการประกอบสำหรับภาพ เพื่อช่วยเพิ่มความเข้าใจและความน่าสนใจของผู้ใช้งาน
 • ข้อความที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย: ใช้ข้อความที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย เพื่อช่วยลดความสับสนและเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารของเว็บไซต์
 • ข้อความที่ใช้สร้างความน่าสนใจ: ใช้ข้อความที่สร้างความน่าสนใจและเป็นการย้ำความสำคัญของเนื้อหา เช่น “เรามีสินค้าใหม่ล่าสุด!” หรือ “อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดราคาสุดคุ้ม!”
 • ข้อความที่เชิงกำกับ (Call-to-action): ใช้ข้อความที่เชิงกำกับเพื่อกระตุ้นผู้ใช้งานเข้ามาใช้บริการหรือทำการกระทำตามที่เว็บไซต์ต้องการ เช่น “สมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ!” หรือ “คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน!”
 • ข้อความที่เน้นคุณสมบัติหรือคุณประโยชน์: ใช้ข้อความที่เน้นคุณสมบัติหรือคุณประโยชน์ของสินค้าหรือบริการ เพื่อชักชวนผู้ใช้งานสนใจและตัดสินใจใช้บริการ เช่น “เพิ่มรายได้ด้วยบริการของเรา!” หรือ “สั่งซื้อสินค้าและรับส่วนลดพิเศษ!”
 • ข้อความที่เชื่อมโยงกับคำค้นหา: ใช้ข้อความที่เชื่อมโยงกับคำค้นหาที่เป็นที่นิยมในการค้นหา เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการปรากฏในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา เช่น “สินค้าสุดฮิตในปี 2023” หรือ “โปรโมชั่นร้อนแรงสำหรับเดือนมีนาคม!”
 • ข้อความที่ใช้สร้างความโปร่งใส: ใช้ข้อความที่สร้างความโปร่งใสและเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความพึงพอใจของผู้ใช้งาน เช่น “เราให้บริการเป็นเวลา 10 ปีแล้ว!” หรือ “วันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษสำ
 • ข้อความที่ใช้สร้างความเร่งด่วน: ใช้ข้อความที่สร้างความเร่งด่วนและเร้าใจ เพื่อกระตุ้นผู้ใช้งานทำการกระทำให้เร็วที่สุด เช่น “เหลือเวลาเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น!” หรือ “ซื้อสินค้าก่อนวันที่ 31 มีนาคมเท่านั้น!”
 • ข้อความที่ใช้เชื่อมโยงกับสื่อสังคมออนไลน์: ใช้ข้อความที่เชื่อมโยงกับสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการแบ่งปันและเผยแพร่เนื้อหาของเว็บไซต์ โดยอาจใช้ข้อความเช่น “แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อนของคุณ!” หรือ “ติดตามเราบนโซเชียลมีเดียเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นพิเศษ!”
 • ข้อความที่เน้นความปลอดภัย: ใช้ข้อความที่เน้นความปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูล เพื่อเพิ่มความเชื่อถือและความพึงพอใจของผู้ใช้งาน เช่น “การชำระเงินของเราเป็นการปลอดภัยและได้รับการรับรอง!” หรือ “ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ!”
 • ข้อความที่เน้นความเป็นผู้นำ: ใช้ข้อความที่เน้นความเป็นผู้นำหรือความเชี่ยวชาญของบริษัทหรือผู้ประกอบการ เพื่อชักชวนผู้ใช้งานว่าเว็บไซต์ของคุณเป็นที่เชื่อถือและมีคุณภาพ เช่น “ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการออกแบบโดยทีมผู้เชี่ยวชาญและมีคุณภาพสูง!” หรือ “เราเป็นผู้นำในการให้บริการด้านโฆษณาออนไลน์และมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี!”
 •  ข้อความที่เน้นความเป็นเอกลักษณ์: ใช้ข้อความที่เน้นความเป็นเอกลักษณ์ของเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ เพื่อชักชวนผู้ใช้งานว่าสินค้าหรือบริการของคุณไม่เหมือนใครและมีคุณค่าเฉพาะตัว เช่น “ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร!” หรือ “เว็บไซต์ของเรามีสิ่งที่ไม่เหมือนใครและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว!”
 • ข้อความที่ใช้ในการอธิบายการใช้งาน: ใช้ข้อความที่ใช้ในการอธิบายการใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อช่วยผู้ใช้งานเข้าใจวิธีการใช้งานและเป้าหมายของสินค้าหรือบริการ เช่น “ใช้งานง่ายและเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย!” หรือ “บริการของเราช่วยให้คุณประหยัดเวลาและเงิน!”
 • ข้อความที่ใช้ในการยกย่องผลิตภัณฑ์หรือบริการ: ใช้ข้อความที่ใช้ในการยกย่องคุณสมบัติหรือประโยชน์ของสินค้าหรือบริการของคุณเพื่อเน้นความเป็นเลิศในด้านต่างๆ เช่น “คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเราเป็นที่สูงที่สุดในตลาด!” หรือ “บริการของเรามีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพสูงสุด!”
 • ข้อความที่ใช้ในการสร้างความกระตือรือร้น: ใช้ข้อความที่สร้างความกระตือรือร้นและชักชวนผู้ใช้งานให้ดำเนินการตามที่คุณต้องการ เช่น “รีบเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเราและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเราเดี๋ยวนี้!” หรือ “อย่ารอช้า ลงทะเบียนเพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษของเราและหากเป็นคนแรกคุณจะได้รับส่วนลดพิเศษ!”
 • ข้อความที่ใช้ในการเชื่อมโยง: ใช้ข้อความที่เชื่อมโยงกับบทความหรือหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานได้ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการเพิ่มเติมได้ง่ายขึ้น เช่น “อ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในเว็บไซต์ของเรา!” หรือ “สั่งซื้อสินค้าเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่!
 • ข้อความที่ใช้ในการแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการ: ใช้ข้อความที่ใช้ในการแนะนำสินค้าหรือบริการของคุณให้กับผู้ใช้งาน โดยเน้นคุณค่าและประโยชน์ของสินค้าหรือบริการ เช่น “สินค้าของเราจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและง่ายต่อการใช้งาน!” หรือ “บริการของเราจะมอบประสบการณ์ที่ดีและความสะดวกสบายในการใช้งานสูงสุด!”
 • ข้อความที่ใช้ในการเปรียบเทียบ: ใช้ข้อความที่เปรียบเทียบสินค้าหรือบริการของคุณกับสินค้าหรือบริการของคู่แข่งเพื่อเน้นคุณค่าของสินค้าหรือบริการของคุณ เช่น “สินค้าของเรามีคุณภาพที่ดีกว่าและราคาที่เหมาะสมกว่าสินค้าของคู่แข่ง!” หรือ “บริการของเรามีความเป็นมืออาชีพและได้รับความนิยมมากกว่าบริการของคู่แข่ง!”
  1. ข้อความที่ใช้ในการเชิงบันเทิง: ใช้ข้อความที่มีลักษณะเร้าใจหรือเป็นความบันเทิง เช่น “คำตอบของเราจะทำให้คุณมีความสุข” หรือ “5 เหตุผลที่เราควรเป็นเพื่อนกัน”
  2. ข้อความที่ใช้ในการเชิงวิจารณ์: ใช้ข้อความที่มีลักษณะวิจารณ์ เพื่อชี้แจงปัญหาหรือข้อบกพร่องของสินค้าหรือบริการ เช่น “เราเสียใจที่ไม่ได้รับการบริการที่ดีเหมือนที่ควรจะได้” หรือ “ผลิตภัณฑ์ของเราอาจไม่เหมาะสมกับคุณ”
  3. ข้อความที่ใช้ในการแสดงความยินดี: ใช้ข้อความที่เป็นการแสดงความยินดีหรืออวยพร เช่น “ขอแสดงความยินดีกับคุณ” หรือ “ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา”

  วิธี สร้าง หรือ หา Anchor TEXT ให้ เว็บไซต์การสร้างหรือหา Anchor Text ที่เหมาะสมสำหรับเว็บไซต์ของคุณเป็นเรื่องสำคัญในการทำ SEO โดยมีวิธีการดังนี้:

  1. เลือกคำที่เหมาะสม: เลือกคำที่เป็นคำสำคัญหรือคำที่เกี่ยวข้องกับหน้าเว็บไซต์ของคุณ เพื่อใช้เป็น Anchor Text
  2. ใช้คำคล้ายคำที่เลือก: หากไม่สามารถใช้คำที่เลือกได้โดยตรง ลองใช้คำที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายคำที่เลือก แต่ต้องไม่ทำให้ผู้ใช้งานสับสน
  3. ใช้คำที่เป็นคำนำหน้า URL: คำนำหน้า URL อาจจะช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจได้ง่ายขึ้น และยังช่วยให้เว็บไซต์ของคุณได้รับความน่าเชื่อถือมากขึ้น
  4. ไม่ใช้คำที่ไม่เกี่ยวข้อง: หลีกเลี่ยงการใช้คำที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน้าเว็บไซต์ เช่น “คลิกที่นี่” หรือ “อ่านต่อ”
  5. อย่าใช้ Keyword Stuffing: หากใช้คำซ้ำซ้อนหรือมากเกินไป อาจทำให้เว็บไซต์ของคุณถูกตีความว่าทำ SEO ไม่ถูกต้อง
  6. ตรวจสอบคำผิด: คำผิดอาจทำให้เว็บไซต์ของคุณดูไม่มีคุณภาพ ดังนั้นควรตรวจสอบคำก่อนนำมาใช้เป็น Anchor Text
  7. ใช้ตัวเลือกอื่นๆ: การใช้รูปภาพหรือวิดีโอเป็นลิงค์ก็เป็นตัวเลือกที่ดีในการสร้าง Anchor Text
  8. ใช้ Keyword Research Tool: โปรแกรม Keyword Research Tool จะช่วยคุณในการค้นหาคำสำคัญที่เหมาะสมและตรงกับเนื้อหาของเว็บไซต์ และสามารถใช้เพื่อสร้าง Anchor Text ที่เหมาะสมได้
  9. ใช้ชื่อเรื่องหรือคำค้นหา: การใช้ชื่อเรื่องหรือคำค้นหาเป็นลิงค์เช่น “การจัดการเวลาในการทำงาน” หรือ “ประกันภัยรถยนต์” เป็นต้น จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและน่าสนใจให้กับเว็บไซต์ของคุณ
  10. ใช้คำสั้นๆ: การใช้คำสั้นๆ เช่น “คลิก”, “อ่าน”, “ดูรายละเอียด” เป็นต้น จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน
  11. ใช้คำในเนื้อหา: การใช้คำในเนื้อหาเป็น Anchor Text จะช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจและสะดวกต่อการนำเสนอเนื้อหา
  12. ใช้ตัวเลือกอื่นๆ: การใช้ภาพหรือไอคอนเป็นลิงค์ก็เป็นตัวเลือกที่ดีในการสร้าง Anchor Text โดยใช้ตัวแทนภาพแทนคำโดยตรง อย่างไรก็ตาม ควรระวังการใช้ภาพหรือไอคอนที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน้าเว็บไซต์หรือไม่สอดคล้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์
  13. ใช้หลายรูปแบบของ Anchor Text: ใช้หลายรูปแบบของ Anchor Text เพื่อลดความเสี่ยงที่จะถูกตีความว่าทำ SEO ไม่ถูกต้อง และเพิ่มความน่าสนใจให้กับผู้ใช้งาน
  14. ใช้ Keyword ที่มีความสำคัญ: ใช้ Keyword ที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับหน้าเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม อย่าใช้ Keyword ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือมีคุณภาพต่ำ
  15. ใช้ตัวเลือกอื่นๆ: นอกจากการใช้ข้อความเป็น Anchor Text ยังมีตัวเลือกอื่นๆ เช่น รูปภาพ หรือ วิดีโอ ที่เป็นลิงค์ ซึ่งสามารถสร้างความน่าสนใจและเพิ่มโอกาสให้ผู้ใช้งานคลิกเข้ามายังเว็บไซต์ของคุณได้
  16. ใช้ Anchor Text ที่สร้างความเข้าใจได้: ควรเลือก Anchor Text ที่สร้างความเข้าใจได้ง่าย และไม่ทำให้ผู้ใช้งานสับสน เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจว่าลิงค์นั้นจะพาไปยังหน้าเว็บไซต์ใด
  17. ใช้คำคล้ายคำสำคัญ: หากไม่สามารถใช้ Keyword ที่เลือกได้โดยตรง ลองใช้คำที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายคำที่เลือก แต่ต้องไม่ทำให้ผู้ใช้งานสับสน
  18. ตรวจสอบ Anchor Text อย่างสม่ำเสมอ:

  เทคนิคการใช้ Anchor Text เพื่อ SEO ยังมีอีกมากมาย อย่างเช่นการใช้ชื่อแบรนด์ หรือคำที่เป็นชื่อเรื่องในเว็บไซต์ เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความสามารถใน SEO ของเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังมีเทคนิคอื่นๆ เช่นการใช้ Anchor Text ใน Internal Linking เพื่อเชื่อมโยงหน้าเว็บไซต์ในตัวเอง เพื่อสร้างโครงสร้างเว็บไซต์ที่ดีและช่วยให้เครื่องมือค้นหาเข้าใจเนื้อหาของเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตาม การใช้ Anchor Text ไม่ใช่เพียงเทคนิคเดียวที่จะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับในการค้นหา ยังต้องประกอบไปด้วยเนื้อหาที่มีคุณภาพ โครงสร้างเว็บไซต์ที่ดี และการสร้าง Backlink ที่เหมาะสมเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ ดังนั้นการใช้ Anchor Text ควรเป็นส่วนหนึ่งของการทำ SEO ในวิธีการอื่นๆ อย่างเป็นระบบ และอย่าลืมปรับปรุงเนื้อหาและโครงสร้างเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เว็บไซต์ของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุดในการค้นหาของเครื่องมือค้นหาออนไลน์ โดยไม่ต้องพึ่งพาเทคนิคเดียวเพียงอย่างเดียว. ตัวอย่างการทำ Anchor textAnchor text คือ ข้อความที่ใช้เป็นลิงก์ไปยังหน้าเว็บไซต์อื่น ๆ เมื่อคลิกที่ข้อความนั้นจะเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่อ้างอิงในข้อความนั้นๆ ดังนั้นการใช้ anchor text ที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มคุณภาพของการเชื่อมโยงในเว็บไซต์ของคุณตัวอย่างการทำ Anchor text:

  1. คำอธิบายที่สื่อถึงเนื้อหาหลักของหน้าเว็บไซต์ เช่น “อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคการทำ SEO” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการทำ SEO
  2. คำอธิบายที่ใช้ในการลิงก์ไปยังบทความที่เกี่ยวข้อง เช่น “อ่านบทความเกี่ยวกับการสร้างเนื้อหาคุณภาพ” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังบทความที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเนื้อหาคุณภาพ
  3. คำอธิบายที่เกี่ยวข้องกับการฝาก backlink บนหน้าเว็บไซต์อื่น ๆ เช่น “คลิกเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ของเรา” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ของเรา
  4. คำอธิบายที่ใช้เพื่อสร้างความสนใจและกระตุ้นผู้ใช้คลิกเพิ่มเติม เช่น “คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้วิธีการสร้างโลโก้ที่ดี” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเ
  5. คำอธิบายที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์สำหรับซื้อสินค้าหรือบริการ เช่น “สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ที่นี่” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์สำหรับการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
  6. คำอธิบายที่ใช้ในการเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีข้อมูลเพิ่มเติม เช่น “ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีข้อมูลเพิ่มเติม
  7. คำอธิบายที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีภาพประกอบ เช่น “ดูภาพประกอบเพิ่มเติมที่นี่” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีภาพประกอบเพิ่มเติม
  8. คำอธิบายที่ใช้ในการเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับคำที่ถูกเน้นหรือเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์ เช่น “อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้
  9. คำอธิบายที่ใช้ในการเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีวิดีโอเพิ่มเติม เช่น “ดูวิดีโอเพิ่มเติมที่นี่” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปย
  10. คำอธิบายที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและสร้างความสนใจกับผู้ใช้ เช่น “อ่านบทความเกี่ยวกับวิธีทำ XXX” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีบทความเกี่ยวกับวิธีการทำ XXX ที่ผู้ใช้งานอาจจะสนใจ
  11. ในกรณีที่มีวิดีโอเกี่ยวกับเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์ คำอธิบายที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีวิดีโอเพิ่มเติมสามารถใช้เป็น “ดูวิดีโอเพิ่มเติมที่นี่” เพื่อให้ผู้ใช้งานได้คลิกเพื่อดูวิดีโอเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้นๆ
  12. คำอธิบายที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับคำหรือวลีที่ถูกเน้นในเนื้อหา เช่น “อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ XXX” โดยที่ XXX คือคำหรือวลีที่ถูกเน้น ทำให้ผู้ใช้งานสามารถคลิกเพื่อไปยังหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้น ๆ และเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับ XXX ได้ด้วย

  สรุป นิยาม Anchor text และ หลักการ อย่างละเอียดตามหลัก seoAnchor text คือ ข้อความที่ใช้เป็นลิงก์เชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์อื่น ๆ โดยมักจะเป็นคำหรือวลีที่มีความสัมพันธ์กับเนื้อหาของหน้าเว็บไซต์ที่จะเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์อื่น ๆการใช้ anchor text จะช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของเนื้อหาของเว็บไซต์ที่จะเชื่อมโยง และช่วยเพิ่มความสำคัญของหน้าเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์อื่น ๆ ในเชิง SEO (Search Engine Optimization) โดยสิ่งที่สำคัญคือการใช้คำหรือวลีที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของหน้าเว็บไซต์ที่จะเชื่อมโยง โดยใช้คำหรือวลีที่มีความสำคัญและเป็นที่ต้องการของผู้ใช้งานเป็นสำคัญ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ anchor text ในการสร้าง Backlink ที่มีคุณภาพสูงๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและความสำคัญของหน้าเว็บไซต์ของเราในเชิง SEO ด้วย

 1. ข้อความที่ใช้ในการเชิงบันเทิง: ใช้ข้อความที่มีลักษณะเร้าใจหรือเป็นความบันเทิง เช่น “คำตอบของเราจะทำให้คุณมีความสุข” หรือ “5 เหตุผลที่เราควรเป็นเพื่อนกัน”
 2. ข้อความที่ใช้ในการเชิงวิจารณ์: ใช้ข้อความที่มีลักษณะวิจารณ์ เพื่อชี้แจงปัญหาหรือข้อบกพร่องของสินค้าหรือบริการ เช่น “เราเสียใจที่ไม่ได้รับการบริการที่ดีเหมือนที่ควรจะได้” หรือ “ผลิตภัณฑ์ของเราอาจไม่เหมาะสมกับคุณ”
 3. ข้อความที่ใช้ในการแสดงความยินดี: ใช้ข้อความที่เป็นการแสดงความยินดีหรืออวยพร เช่น “ขอแสดงความยินดีกับคุณ” หรือ “ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา”
 • ข้อความที่ใช้ในการเชิงบันเทิง: ใช้ข้อความที่มีลักษณะเร้าใจหรือเป็นความบันเทิง เช่น “คำตอบของเราจะทำให้คุณมีความสุข” หรือ “5 เหตุผลที่เราควรเป็นเพื่อนกัน”
 • ข้อความที่ใช้ในการเชิงวิจารณ์: ใช้ข้อความที่มีลักษณะวิจารณ์ เพื่อชี้แจงปัญหาหรือข้อบกพร่องของสินค้าหรือบริการ เช่น “เราเสียใจที่ไม่ได้รับการบริการที่ดีเหมือนที่ควรจะได้” หรือ “ผลิตภัณฑ์ของเราอาจไม่เหมาะสมกับคุณ”
 • ข้อความที่ใช้ในการแสดงความยินดี: ใช้ข้อความที่เป็นการแสดงความยินดีหรืออวยพร เช่น “ขอแสดงความยินดีกับคุณ” หรือ “ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา”

วิธี สร้าง หรือ หา Anchor TEXT ให้ เว็บไซต์การสร้างหรือหา Anchor Text ที่เหมาะสมสำหรับเว็บไซต์ของคุณเป็นเรื่องสำคัญในการทำ SEO โดยมีวิธีการดังนี้:

 1. เลือกคำที่เหมาะสม: เลือกคำที่เป็นคำสำคัญหรือคำที่เกี่ยวข้องกับหน้าเว็บไซต์ของคุณ เพื่อใช้เป็น Anchor Text
 2. ใช้คำคล้ายคำที่เลือก: หากไม่สามารถใช้คำที่เลือกได้โดยตรง ลองใช้คำที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายคำที่เลือก แต่ต้องไม่ทำให้ผู้ใช้งานสับสน
 3. ใช้คำที่เป็นคำนำหน้า URL: คำนำหน้า URL อาจจะช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจได้ง่ายขึ้น และยังช่วยให้เว็บไซต์ของคุณได้รับความน่าเชื่อถือมากขึ้น
 4. ไม่ใช้คำที่ไม่เกี่ยวข้อง: หลีกเลี่ยงการใช้คำที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน้าเว็บไซต์ เช่น “คลิกที่นี่” หรือ “อ่านต่อ”
 5. อย่าใช้ Keyword Stuffing: หากใช้คำซ้ำซ้อนหรือมากเกินไป อาจทำให้เว็บไซต์ของคุณถูกตีความว่าทำ SEO ไม่ถูกต้อง
 6. ตรวจสอบคำผิด: คำผิดอาจทำให้เว็บไซต์ของคุณดูไม่มีคุณภาพ ดังนั้นควรตรวจสอบคำก่อนนำมาใช้เป็น Anchor Text
 7. ใช้ตัวเลือกอื่นๆ: การใช้รูปภาพหรือวิดีโอเป็นลิงค์ก็เป็นตัวเลือกที่ดีในการสร้าง Anchor Text
 8. ใช้ Keyword Research Tool: โปรแกรม Keyword Research Tool จะช่วยคุณในการค้นหาคำสำคัญที่เหมาะสมและตรงกับเนื้อหาของเว็บไซต์ และสามารถใช้เพื่อสร้าง Anchor Text ที่เหมาะสมได้
 9. ใช้ชื่อเรื่องหรือคำค้นหา: การใช้ชื่อเรื่องหรือคำค้นหาเป็นลิงค์เช่น “การจัดการเวลาในการทำงาน” หรือ “ประกันภัยรถยนต์” เป็นต้น จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและน่าสนใจให้กับเว็บไซต์ของคุณ
 10. ใช้คำสั้นๆ: การใช้คำสั้นๆ เช่น “คลิก”, “อ่าน”, “ดูรายละเอียด” เป็นต้น จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน
 11. ใช้คำในเนื้อหา: การใช้คำในเนื้อหาเป็น Anchor Text จะช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจและสะดวกต่อการนำเสนอเนื้อหา
 12. ใช้ตัวเลือกอื่นๆ: การใช้ภาพหรือไอคอนเป็นลิงค์ก็เป็นตัวเลือกที่ดีในการสร้าง Anchor Text โดยใช้ตัวแทนภาพแทนคำโดยตรง อย่างไรก็ตาม ควรระวังการใช้ภาพหรือไอคอนที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน้าเว็บไซต์หรือไม่สอดคล้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์
 13. ใช้หลายรูปแบบของ Anchor Text: ใช้หลายรูปแบบของ Anchor Text เพื่อลดความเสี่ยงที่จะถูกตีความว่าทำ SEO ไม่ถูกต้อง และเพิ่มความน่าสนใจให้กับผู้ใช้งาน
 14. ใช้ Keyword ที่มีความสำคัญ: ใช้ Keyword ที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับหน้าเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม อย่าใช้ Keyword ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือมีคุณภาพต่ำ
 15. ใช้ตัวเลือกอื่นๆ: นอกจากการใช้ข้อความเป็น Anchor Text ยังมีตัวเลือกอื่นๆ เช่น รูปภาพ หรือ วิดีโอ ที่เป็นลิงค์ ซึ่งสามารถสร้างความน่าสนใจและเพิ่มโอกาสให้ผู้ใช้งานคลิกเข้ามายังเว็บไซต์ของคุณได้
 16. ใช้ Anchor Text ที่สร้างความเข้าใจได้: ควรเลือก Anchor Text ที่สร้างความเข้าใจได้ง่าย และไม่ทำให้ผู้ใช้งานสับสน เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจว่าลิงค์นั้นจะพาไปยังหน้าเว็บไซต์ใด
 17. ใช้คำคล้ายคำสำคัญ: หากไม่สามารถใช้ Keyword ที่เลือกได้โดยตรง ลองใช้คำที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายคำที่เลือก แต่ต้องไม่ทำให้ผู้ใช้งานสับสน
 18. ตรวจสอบ Anchor Text อย่างสม่ำเสมอ:
 • เลือกคำที่เหมาะสม: เลือกคำที่เป็นคำสำคัญหรือคำที่เกี่ยวข้องกับหน้าเว็บไซต์ของคุณ เพื่อใช้เป็น Anchor Text
 • ใช้คำคล้ายคำที่เลือก: หากไม่สามารถใช้คำที่เลือกได้โดยตรง ลองใช้คำที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายคำที่เลือก แต่ต้องไม่ทำให้ผู้ใช้งานสับสน
 • ใช้คำที่เป็นคำนำหน้า URL: คำนำหน้า URL อาจจะช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจได้ง่ายขึ้น และยังช่วยให้เว็บไซต์ของคุณได้รับความน่าเชื่อถือมากขึ้น
 • ไม่ใช้คำที่ไม่เกี่ยวข้อง: หลีกเลี่ยงการใช้คำที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน้าเว็บไซต์ เช่น “คลิกที่นี่” หรือ “อ่านต่อ”
 • อย่าใช้ Keyword Stuffing: หากใช้คำซ้ำซ้อนหรือมากเกินไป อาจทำให้เว็บไซต์ของคุณถูกตีความว่าทำ SEO ไม่ถูกต้อง
 • ตรวจสอบคำผิด: คำผิดอาจทำให้เว็บไซต์ของคุณดูไม่มีคุณภาพ ดังนั้นควรตรวจสอบคำก่อนนำมาใช้เป็น Anchor Text
 • ใช้ตัวเลือกอื่นๆ: การใช้รูปภาพหรือวิดีโอเป็นลิงค์ก็เป็นตัวเลือกที่ดีในการสร้าง Anchor Text
 • ใช้ Keyword Research Tool: โปรแกรม Keyword Research Tool จะช่วยคุณในการค้นหาคำสำคัญที่เหมาะสมและตรงกับเนื้อหาของเว็บไซต์ และสามารถใช้เพื่อสร้าง Anchor Text ที่เหมาะสมได้
 • ใช้ชื่อเรื่องหรือคำค้นหา: การใช้ชื่อเรื่องหรือคำค้นหาเป็นลิงค์เช่น “การจัดการเวลาในการทำงาน” หรือ “ประกันภัยรถยนต์” เป็นต้น จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและน่าสนใจให้กับเว็บไซต์ของคุณ
 • ใช้คำสั้นๆ: การใช้คำสั้นๆ เช่น “คลิก”, “อ่าน”, “ดูรายละเอียด” เป็นต้น จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน
 • ใช้คำในเนื้อหา: การใช้คำในเนื้อหาเป็น Anchor Text จะช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจและสะดวกต่อการนำเสนอเนื้อหา
 • ใช้ตัวเลือกอื่นๆ: การใช้ภาพหรือไอคอนเป็นลิงค์ก็เป็นตัวเลือกที่ดีในการสร้าง Anchor Text โดยใช้ตัวแทนภาพแทนคำโดยตรง อย่างไรก็ตาม ควรระวังการใช้ภาพหรือไอคอนที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน้าเว็บไซต์หรือไม่สอดคล้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์
 • ใช้หลายรูปแบบของ Anchor Text: ใช้หลายรูปแบบของ Anchor Text เพื่อลดความเสี่ยงที่จะถูกตีความว่าทำ SEO ไม่ถูกต้อง และเพิ่มความน่าสนใจให้กับผู้ใช้งาน
 • ใช้ Keyword ที่มีความสำคัญ: ใช้ Keyword ที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับหน้าเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม อย่าใช้ Keyword ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือมีคุณภาพต่ำ
 • ใช้ตัวเลือกอื่นๆ: นอกจากการใช้ข้อความเป็น Anchor Text ยังมีตัวเลือกอื่นๆ เช่น รูปภาพ หรือ วิดีโอ ที่เป็นลิงค์ ซึ่งสามารถสร้างความน่าสนใจและเพิ่มโอกาสให้ผู้ใช้งานคลิกเข้ามายังเว็บไซต์ของคุณได้
 • ใช้ Anchor Text ที่สร้างความเข้าใจได้: ควรเลือก Anchor Text ที่สร้างความเข้าใจได้ง่าย และไม่ทำให้ผู้ใช้งานสับสน เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจว่าลิงค์นั้นจะพาไปยังหน้าเว็บไซต์ใด
 • ใช้คำคล้ายคำสำคัญ: หากไม่สามารถใช้ Keyword ที่เลือกได้โดยตรง ลองใช้คำที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายคำที่เลือก แต่ต้องไม่ทำให้ผู้ใช้งานสับสน
 • ตรวจสอบ Anchor Text อย่างสม่ำเสมอ:

เทคนิคการใช้ Anchor Text เพื่อ SEO ยังมีอีกมากมาย อย่างเช่นการใช้ชื่อแบรนด์ หรือคำที่เป็นชื่อเรื่องในเว็บไซต์ เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความสามารถใน SEO ของเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังมีเทคนิคอื่นๆ เช่นการใช้ Anchor Text ใน Internal Linking เพื่อเชื่อมโยงหน้าเว็บไซต์ในตัวเอง เพื่อสร้างโครงสร้างเว็บไซต์ที่ดีและช่วยให้เครื่องมือค้นหาเข้าใจเนื้อหาของเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตาม การใช้ Anchor Text ไม่ใช่เพียงเทคนิคเดียวที่จะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับในการค้นหา ยังต้องประกอบไปด้วยเนื้อหาที่มีคุณภาพ โครงสร้างเว็บไซต์ที่ดี และการสร้าง Backlink ที่เหมาะสมเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ ดังนั้นการใช้ Anchor Text ควรเป็นส่วนหนึ่งของการทำ SEO ในวิธีการอื่นๆ อย่างเป็นระบบ และอย่าลืมปรับปรุงเนื้อหาและโครงสร้างเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เว็บไซต์ของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุดในการค้นหาของเครื่องมือค้นหาออนไลน์ โดยไม่ต้องพึ่งพาเทคนิคเดียวเพียงอย่างเดียว. ตัวอย่างการทำ Anchor textAnchor text คือ ข้อความที่ใช้เป็นลิงก์ไปยังหน้าเว็บไซต์อื่น ๆ เมื่อคลิกที่ข้อความนั้นจะเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่อ้างอิงในข้อความนั้นๆ ดังนั้นการใช้ anchor text ที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มคุณภาพของการเชื่อมโยงในเว็บไซต์ของคุณตัวอย่างการทำ Anchor text:

 1. คำอธิบายที่สื่อถึงเนื้อหาหลักของหน้าเว็บไซต์ เช่น “อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคการทำ SEO” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการทำ SEO
 2. คำอธิบายที่ใช้ในการลิงก์ไปยังบทความที่เกี่ยวข้อง เช่น “อ่านบทความเกี่ยวกับการสร้างเนื้อหาคุณภาพ” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังบทความที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเนื้อหาคุณภาพ
 3. คำอธิบายที่เกี่ยวข้องกับการฝาก backlink บนหน้าเว็บไซต์อื่น ๆ เช่น “คลิกเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ของเรา” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ของเรา
 4. คำอธิบายที่ใช้เพื่อสร้างความสนใจและกระตุ้นผู้ใช้คลิกเพิ่มเติม เช่น “คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้วิธีการสร้างโลโก้ที่ดี” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเ
 5. คำอธิบายที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์สำหรับซื้อสินค้าหรือบริการ เช่น “สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ที่นี่” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์สำหรับการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
 6. คำอธิบายที่ใช้ในการเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีข้อมูลเพิ่มเติม เช่น “ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีข้อมูลเพิ่มเติม
 7. คำอธิบายที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีภาพประกอบ เช่น “ดูภาพประกอบเพิ่มเติมที่นี่” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีภาพประกอบเพิ่มเติม
 8. คำอธิบายที่ใช้ในการเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับคำที่ถูกเน้นหรือเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์ เช่น “อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้
 9. คำอธิบายที่ใช้ในการเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีวิดีโอเพิ่มเติม เช่น “ดูวิดีโอเพิ่มเติมที่นี่” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปย
 10. คำอธิบายที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและสร้างความสนใจกับผู้ใช้ เช่น “อ่านบทความเกี่ยวกับวิธีทำ XXX” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีบทความเกี่ยวกับวิธีการทำ XXX ที่ผู้ใช้งานอาจจะสนใจ
 11. ในกรณีที่มีวิดีโอเกี่ยวกับเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์ คำอธิบายที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีวิดีโอเพิ่มเติมสามารถใช้เป็น “ดูวิดีโอเพิ่มเติมที่นี่” เพื่อให้ผู้ใช้งานได้คลิกเพื่อดูวิดีโอเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้นๆ
 12. คำอธิบายที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับคำหรือวลีที่ถูกเน้นในเนื้อหา เช่น “อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ XXX” โดยที่ XXX คือคำหรือวลีที่ถูกเน้น ทำให้ผู้ใช้งานสามารถคลิกเพื่อไปยังหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้น ๆ และเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับ XXX ได้ด้วย
 • คำอธิบายที่สื่อถึงเนื้อหาหลักของหน้าเว็บไซต์ เช่น “อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคการทำ SEO” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการทำ SEO
 • คำอธิบายที่ใช้ในการลิงก์ไปยังบทความที่เกี่ยวข้อง เช่น “อ่านบทความเกี่ยวกับการสร้างเนื้อหาคุณภาพ” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังบทความที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเนื้อหาคุณภาพ
 • คำอธิบายที่เกี่ยวข้องกับการฝาก backlink บนหน้าเว็บไซต์อื่น ๆ เช่น “คลิกเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ของเรา” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ของเรา
 • คำอธิบายที่ใช้เพื่อสร้างความสนใจและกระตุ้นผู้ใช้คลิกเพิ่มเติม เช่น “คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้วิธีการสร้างโลโก้ที่ดี” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเ
 • คำอธิบายที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์สำหรับซื้อสินค้าหรือบริการ เช่น “สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ที่นี่” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์สำหรับการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
 • คำอธิบายที่ใช้ในการเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีข้อมูลเพิ่มเติม เช่น “ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีข้อมูลเพิ่มเติม
 • คำอธิบายที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีภาพประกอบ เช่น “ดูภาพประกอบเพิ่มเติมที่นี่” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีภาพประกอบเพิ่มเติม
 • คำอธิบายที่ใช้ในการเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับคำที่ถูกเน้นหรือเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์ เช่น “อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้
 • คำอธิบายที่ใช้ในการเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีวิดีโอเพิ่มเติม เช่น “ดูวิดีโอเพิ่มเติมที่นี่” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปย
 • คำอธิบายที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและสร้างความสนใจกับผู้ใช้ เช่น “อ่านบทความเกี่ยวกับวิธีทำ XXX” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีบทความเกี่ยวกับวิธีการทำ XXX ที่ผู้ใช้งานอาจจะสนใจ
 • ในกรณีที่มีวิดีโอเกี่ยวกับเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์ คำอธิบายที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีวิดีโอเพิ่มเติมสามารถใช้เป็น “ดูวิดีโอเพิ่มเติมที่นี่” เพื่อให้ผู้ใช้งานได้คลิกเพื่อดูวิดีโอเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้นๆ
 • คำอธิบายที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับคำหรือวลีที่ถูกเน้นในเนื้อหา เช่น “อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ XXX” โดยที่ XXX คือคำหรือวลีที่ถูกเน้น ทำให้ผู้ใช้งานสามารถคลิกเพื่อไปยังหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้น ๆ และเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับ XXX ได้ด้วย

สรุป นิยาม Anchor text และ หลักการ อย่างละเอียดตามหลัก seoAnchor text คือ ข้อความที่ใช้เป็นลิงก์เชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์อื่น ๆ โดยมักจะเป็นคำหรือวลีที่มีความสัมพันธ์กับเนื้อหาของหน้าเว็บไซต์ที่จะเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์อื่น ๆการใช้ anchor text จะช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของเนื้อหาของเว็บไซต์ที่จะเชื่อมโยง และช่วยเพิ่มความสำคัญของหน้าเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์อื่น ๆ ในเชิง SEO (Search Engine Optimization) โดยสิ่งที่สำคัญคือการใช้คำหรือวลีที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของหน้าเว็บไซต์ที่จะเชื่อมโยง โดยใช้คำหรือวลีที่มีความสำคัญและเป็นที่ต้องการของผู้ใช้งานเป็นสำคัญ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ anchor text ในการสร้าง Backlink ที่มีคุณภาพสูงๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและความสำคัญของหน้าเว็บไซต์ของเราในเชิง SEO ด้วย

 • ข้อความที่ใช้สร้างความโดดเด่น: ใช้ข้อความที่สามารถสร้างความโดดเด่นและเป็นการย้ำความสำคัญของเนื้อหาหรือการกระตุ้นให้ผู้ใช้งานสนใจเพิ่มเติม เช่น “โปรโมชั่นพิเศษ!” หรือ “สินค้าขายดีที่สุด!”
 • ลิงก์ที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง: ควรใช้ลิงก์ที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการค้นหาของเว็บไซต์และอัพเดตสถานะของหน้าเว็บไซต์ในเครื่องมือค้นหา
 • ข้อความที่ชี้แจงเนื้อหาหรือการประกอบสำหรับภาพ: ใช้ข้อความที่ชี้แจงถึงเนื้อหาหรือการประกอบสำหรับภาพ เพื่อช่วยเพิ่มความเข้าใจและความน่าสนใจของผู้ใช้งาน
 • ข้อความที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย: ใช้ข้อความที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย เพื่อช่วยลดความสับสนและเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารของเว็บไซต์
 • ข้อความที่ใช้สร้างความน่าสนใจ: ใช้ข้อความที่สร้างความน่าสนใจและเป็นการย้ำความสำคัญของเนื้อหา เช่น “เรามีสินค้าใหม่ล่าสุด!” หรือ “อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดราคาสุดคุ้ม!”
 • ข้อความที่เชิงกำกับ (Call-to-action): ใช้ข้อความที่เชิงกำกับเพื่อกระตุ้นผู้ใช้งานเข้ามาใช้บริการหรือทำการกระทำตามที่เว็บไซต์ต้องการ เช่น “สมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ!” หรือ “คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน!”
 • ข้อความที่เน้นคุณสมบัติหรือคุณประโยชน์: ใช้ข้อความที่เน้นคุณสมบัติหรือคุณประโยชน์ของสินค้าหรือบริการ เพื่อชักชวนผู้ใช้งานสนใจและตัดสินใจใช้บริการ เช่น “เพิ่มรายได้ด้วยบริการของเรา!” หรือ “สั่งซื้อสินค้าและรับส่วนลดพิเศษ!”
 • ข้อความที่เชื่อมโยงกับคำค้นหา: ใช้ข้อความที่เชื่อมโยงกับคำค้นหาที่เป็นที่นิยมในการค้นหา เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการปรากฏในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา เช่น “สินค้าสุดฮิตในปี 2023” หรือ “โปรโมชั่นร้อนแรงสำหรับเดือนมีนาคม!”
 • ข้อความที่ใช้สร้างความโปร่งใส: ใช้ข้อความที่สร้างความโปร่งใสและเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความพึงพอใจของผู้ใช้งาน เช่น “เราให้บริการเป็นเวลา 10 ปีแล้ว!” หรือ “วันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษสำ
 • ข้อความที่ใช้สร้างความเร่งด่วน: ใช้ข้อความที่สร้างความเร่งด่วนและเร้าใจ เพื่อกระตุ้นผู้ใช้งานทำการกระทำให้เร็วที่สุด เช่น “เหลือเวลาเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น!” หรือ “ซื้อสินค้าก่อนวันที่ 31 มีนาคมเท่านั้น!”
 • ข้อความที่ใช้เชื่อมโยงกับสื่อสังคมออนไลน์: ใช้ข้อความที่เชื่อมโยงกับสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการแบ่งปันและเผยแพร่เนื้อหาของเว็บไซต์ โดยอาจใช้ข้อความเช่น “แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อนของคุณ!” หรือ “ติดตามเราบนโซเชียลมีเดียเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นพิเศษ!”
 • ข้อความที่เน้นความปลอดภัย: ใช้ข้อความที่เน้นความปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูล เพื่อเพิ่มความเชื่อถือและความพึงพอใจของผู้ใช้งาน เช่น “การชำระเงินของเราเป็นการปลอดภัยและได้รับการรับรอง!” หรือ “ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ!”
 • ข้อความที่เน้นความเป็นผู้นำ: ใช้ข้อความที่เน้นความเป็นผู้นำหรือความเชี่ยวชาญของบริษัทหรือผู้ประกอบการ เพื่อชักชวนผู้ใช้งานว่าเว็บไซต์ของคุณเป็นที่เชื่อถือและมีคุณภาพ เช่น “ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการออกแบบโดยทีมผู้เชี่ยวชาญและมีคุณภาพสูง!” หรือ “เราเป็นผู้นำในการให้บริการด้านโฆษณาออนไลน์และมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี!”
 •  ข้อความที่เน้นความเป็นเอกลักษณ์: ใช้ข้อความที่เน้นความเป็นเอกลักษณ์ของเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ เพื่อชักชวนผู้ใช้งานว่าสินค้าหรือบริการของคุณไม่เหมือนใครและมีคุณค่าเฉพาะตัว เช่น “ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร!” หรือ “เว็บไซต์ของเรามีสิ่งที่ไม่เหมือนใครและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว!”
 • ข้อความที่ใช้ในการอธิบายการใช้งาน: ใช้ข้อความที่ใช้ในการอธิบายการใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อช่วยผู้ใช้งานเข้าใจวิธีการใช้งานและเป้าหมายของสินค้าหรือบริการ เช่น “ใช้งานง่ายและเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย!” หรือ “บริการของเราช่วยให้คุณประหยัดเวลาและเงิน!”
 • ข้อความที่ใช้ในการยกย่องผลิตภัณฑ์หรือบริการ: ใช้ข้อความที่ใช้ในการยกย่องคุณสมบัติหรือประโยชน์ของสินค้าหรือบริการของคุณเพื่อเน้นความเป็นเลิศในด้านต่างๆ เช่น “คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเราเป็นที่สูงที่สุดในตลาด!” หรือ “บริการของเรามีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพสูงสุด!”
 • ข้อความที่ใช้ในการสร้างความกระตือรือร้น: ใช้ข้อความที่สร้างความกระตือรือร้นและชักชวนผู้ใช้งานให้ดำเนินการตามที่คุณต้องการ เช่น “รีบเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเราและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเราเดี๋ยวนี้!” หรือ “อย่ารอช้า ลงทะเบียนเพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษของเราและหากเป็นคนแรกคุณจะได้รับส่วนลดพิเศษ!”
 • ข้อความที่ใช้ในการเชื่อมโยง: ใช้ข้อความที่เชื่อมโยงกับบทความหรือหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานได้ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการเพิ่มเติมได้ง่ายขึ้น เช่น “อ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในเว็บไซต์ของเรา!” หรือ “สั่งซื้อสินค้าเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่!
 • ข้อความที่ใช้ในการแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการ: ใช้ข้อความที่ใช้ในการแนะนำสินค้าหรือบริการของคุณให้กับผู้ใช้งาน โดยเน้นคุณค่าและประโยชน์ของสินค้าหรือบริการ เช่น “สินค้าของเราจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและง่ายต่อการใช้งาน!” หรือ “บริการของเราจะมอบประสบการณ์ที่ดีและความสะดวกสบายในการใช้งานสูงสุด!”
 • ข้อความที่ใช้ในการเปรียบเทียบ: ใช้ข้อความที่เปรียบเทียบสินค้าหรือบริการของคุณกับสินค้าหรือบริการของคู่แข่งเพื่อเน้นคุณค่าของสินค้าหรือบริการของคุณ เช่น “สินค้าของเรามีคุณภาพที่ดีกว่าและราคาที่เหมาะสมกว่าสินค้าของคู่แข่ง!” หรือ “บริการของเรามีความเป็นมืออาชีพและได้รับความนิยมมากกว่าบริการของคู่แข่ง!”
  1. ข้อความที่ใช้ในการเชิงบันเทิง: ใช้ข้อความที่มีลักษณะเร้าใจหรือเป็นความบันเทิง เช่น “คำตอบของเราจะทำให้คุณมีความสุข” หรือ “5 เหตุผลที่เราควรเป็นเพื่อนกัน”
  2. ข้อความที่ใช้ในการเชิงวิจารณ์: ใช้ข้อความที่มีลักษณะวิจารณ์ เพื่อชี้แจงปัญหาหรือข้อบกพร่องของสินค้าหรือบริการ เช่น “เราเสียใจที่ไม่ได้รับการบริการที่ดีเหมือนที่ควรจะได้” หรือ “ผลิตภัณฑ์ของเราอาจไม่เหมาะสมกับคุณ”
  3. ข้อความที่ใช้ในการแสดงความยินดี: ใช้ข้อความที่เป็นการแสดงความยินดีหรืออวยพร เช่น “ขอแสดงความยินดีกับคุณ” หรือ “ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา”

  วิธี สร้าง หรือ หา Anchor TEXT ให้ เว็บไซต์การสร้างหรือหา Anchor Text ที่เหมาะสมสำหรับเว็บไซต์ของคุณเป็นเรื่องสำคัญในการทำ SEO โดยมีวิธีการดังนี้:

  1. เลือกคำที่เหมาะสม: เลือกคำที่เป็นคำสำคัญหรือคำที่เกี่ยวข้องกับหน้าเว็บไซต์ของคุณ เพื่อใช้เป็น Anchor Text
  2. ใช้คำคล้ายคำที่เลือก: หากไม่สามารถใช้คำที่เลือกได้โดยตรง ลองใช้คำที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายคำที่เลือก แต่ต้องไม่ทำให้ผู้ใช้งานสับสน
  3. ใช้คำที่เป็นคำนำหน้า URL: คำนำหน้า URL อาจจะช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจได้ง่ายขึ้น และยังช่วยให้เว็บไซต์ของคุณได้รับความน่าเชื่อถือมากขึ้น
  4. ไม่ใช้คำที่ไม่เกี่ยวข้อง: หลีกเลี่ยงการใช้คำที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน้าเว็บไซต์ เช่น “คลิกที่นี่” หรือ “อ่านต่อ”
  5. อย่าใช้ Keyword Stuffing: หากใช้คำซ้ำซ้อนหรือมากเกินไป อาจทำให้เว็บไซต์ของคุณถูกตีความว่าทำ SEO ไม่ถูกต้อง
  6. ตรวจสอบคำผิด: คำผิดอาจทำให้เว็บไซต์ของคุณดูไม่มีคุณภาพ ดังนั้นควรตรวจสอบคำก่อนนำมาใช้เป็น Anchor Text
  7. ใช้ตัวเลือกอื่นๆ: การใช้รูปภาพหรือวิดีโอเป็นลิงค์ก็เป็นตัวเลือกที่ดีในการสร้าง Anchor Text
  8. ใช้ Keyword Research Tool: โปรแกรม Keyword Research Tool จะช่วยคุณในการค้นหาคำสำคัญที่เหมาะสมและตรงกับเนื้อหาของเว็บไซต์ และสามารถใช้เพื่อสร้าง Anchor Text ที่เหมาะสมได้
  9. ใช้ชื่อเรื่องหรือคำค้นหา: การใช้ชื่อเรื่องหรือคำค้นหาเป็นลิงค์เช่น “การจัดการเวลาในการทำงาน” หรือ “ประกันภัยรถยนต์” เป็นต้น จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและน่าสนใจให้กับเว็บไซต์ของคุณ
  10. ใช้คำสั้นๆ: การใช้คำสั้นๆ เช่น “คลิก”, “อ่าน”, “ดูรายละเอียด” เป็นต้น จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน
  11. ใช้คำในเนื้อหา: การใช้คำในเนื้อหาเป็น Anchor Text จะช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจและสะดวกต่อการนำเสนอเนื้อหา
  12. ใช้ตัวเลือกอื่นๆ: การใช้ภาพหรือไอคอนเป็นลิงค์ก็เป็นตัวเลือกที่ดีในการสร้าง Anchor Text โดยใช้ตัวแทนภาพแทนคำโดยตรง อย่างไรก็ตาม ควรระวังการใช้ภาพหรือไอคอนที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน้าเว็บไซต์หรือไม่สอดคล้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์
  13. ใช้หลายรูปแบบของ Anchor Text: ใช้หลายรูปแบบของ Anchor Text เพื่อลดความเสี่ยงที่จะถูกตีความว่าทำ SEO ไม่ถูกต้อง และเพิ่มความน่าสนใจให้กับผู้ใช้งาน
  14. ใช้ Keyword ที่มีความสำคัญ: ใช้ Keyword ที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับหน้าเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม อย่าใช้ Keyword ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือมีคุณภาพต่ำ
  15. ใช้ตัวเลือกอื่นๆ: นอกจากการใช้ข้อความเป็น Anchor Text ยังมีตัวเลือกอื่นๆ เช่น รูปภาพ หรือ วิดีโอ ที่เป็นลิงค์ ซึ่งสามารถสร้างความน่าสนใจและเพิ่มโอกาสให้ผู้ใช้งานคลิกเข้ามายังเว็บไซต์ของคุณได้
  16. ใช้ Anchor Text ที่สร้างความเข้าใจได้: ควรเลือก Anchor Text ที่สร้างความเข้าใจได้ง่าย และไม่ทำให้ผู้ใช้งานสับสน เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจว่าลิงค์นั้นจะพาไปยังหน้าเว็บไซต์ใด
  17. ใช้คำคล้ายคำสำคัญ: หากไม่สามารถใช้ Keyword ที่เลือกได้โดยตรง ลองใช้คำที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายคำที่เลือก แต่ต้องไม่ทำให้ผู้ใช้งานสับสน
  18. ตรวจสอบ Anchor Text อย่างสม่ำเสมอ:

  เทคนิคการใช้ Anchor Text เพื่อ SEO ยังมีอีกมากมาย อย่างเช่นการใช้ชื่อแบรนด์ หรือคำที่เป็นชื่อเรื่องในเว็บไซต์ เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความสามารถใน SEO ของเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังมีเทคนิคอื่นๆ เช่นการใช้ Anchor Text ใน Internal Linking เพื่อเชื่อมโยงหน้าเว็บไซต์ในตัวเอง เพื่อสร้างโครงสร้างเว็บไซต์ที่ดีและช่วยให้เครื่องมือค้นหาเข้าใจเนื้อหาของเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตาม การใช้ Anchor Text ไม่ใช่เพียงเทคนิคเดียวที่จะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับในการค้นหา ยังต้องประกอบไปด้วยเนื้อหาที่มีคุณภาพ โครงสร้างเว็บไซต์ที่ดี และการสร้าง Backlink ที่เหมาะสมเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ ดังนั้นการใช้ Anchor Text ควรเป็นส่วนหนึ่งของการทำ SEO ในวิธีการอื่นๆ อย่างเป็นระบบ และอย่าลืมปรับปรุงเนื้อหาและโครงสร้างเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เว็บไซต์ของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุดในการค้นหาของเครื่องมือค้นหาออนไลน์ โดยไม่ต้องพึ่งพาเทคนิคเดียวเพียงอย่างเดียว. ตัวอย่างการทำ Anchor textAnchor text คือ ข้อความที่ใช้เป็นลิงก์ไปยังหน้าเว็บไซต์อื่น ๆ เมื่อคลิกที่ข้อความนั้นจะเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่อ้างอิงในข้อความนั้นๆ ดังนั้นการใช้ anchor text ที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มคุณภาพของการเชื่อมโยงในเว็บไซต์ของคุณตัวอย่างการทำ Anchor text:

  1. คำอธิบายที่สื่อถึงเนื้อหาหลักของหน้าเว็บไซต์ เช่น “อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคการทำ SEO” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการทำ SEO
  2. คำอธิบายที่ใช้ในการลิงก์ไปยังบทความที่เกี่ยวข้อง เช่น “อ่านบทความเกี่ยวกับการสร้างเนื้อหาคุณภาพ” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังบทความที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเนื้อหาคุณภาพ
  3. คำอธิบายที่เกี่ยวข้องกับการฝาก backlink บนหน้าเว็บไซต์อื่น ๆ เช่น “คลิกเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ของเรา” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ของเรา
  4. คำอธิบายที่ใช้เพื่อสร้างความสนใจและกระตุ้นผู้ใช้คลิกเพิ่มเติม เช่น “คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้วิธีการสร้างโลโก้ที่ดี” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเ
  5. คำอธิบายที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์สำหรับซื้อสินค้าหรือบริการ เช่น “สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ที่นี่” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์สำหรับการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
  6. คำอธิบายที่ใช้ในการเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีข้อมูลเพิ่มเติม เช่น “ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีข้อมูลเพิ่มเติม
  7. คำอธิบายที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีภาพประกอบ เช่น “ดูภาพประกอบเพิ่มเติมที่นี่” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีภาพประกอบเพิ่มเติม
  8. คำอธิบายที่ใช้ในการเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับคำที่ถูกเน้นหรือเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์ เช่น “อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้
  9. คำอธิบายที่ใช้ในการเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีวิดีโอเพิ่มเติม เช่น “ดูวิดีโอเพิ่มเติมที่นี่” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปย
  10. คำอธิบายที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและสร้างความสนใจกับผู้ใช้ เช่น “อ่านบทความเกี่ยวกับวิธีทำ XXX” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีบทความเกี่ยวกับวิธีการทำ XXX ที่ผู้ใช้งานอาจจะสนใจ
  11. ในกรณีที่มีวิดีโอเกี่ยวกับเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์ คำอธิบายที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีวิดีโอเพิ่มเติมสามารถใช้เป็น “ดูวิดีโอเพิ่มเติมที่นี่” เพื่อให้ผู้ใช้งานได้คลิกเพื่อดูวิดีโอเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้นๆ
  12. คำอธิบายที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับคำหรือวลีที่ถูกเน้นในเนื้อหา เช่น “อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ XXX” โดยที่ XXX คือคำหรือวลีที่ถูกเน้น ทำให้ผู้ใช้งานสามารถคลิกเพื่อไปยังหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้น ๆ และเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับ XXX ได้ด้วย

  สรุป นิยาม Anchor text และ หลักการ อย่างละเอียดตามหลัก seoAnchor text คือ ข้อความที่ใช้เป็นลิงก์เชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์อื่น ๆ โดยมักจะเป็นคำหรือวลีที่มีความสัมพันธ์กับเนื้อหาของหน้าเว็บไซต์ที่จะเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์อื่น ๆการใช้ anchor text จะช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของเนื้อหาของเว็บไซต์ที่จะเชื่อมโยง และช่วยเพิ่มความสำคัญของหน้าเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์อื่น ๆ ในเชิง SEO (Search Engine Optimization) โดยสิ่งที่สำคัญคือการใช้คำหรือวลีที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของหน้าเว็บไซต์ที่จะเชื่อมโยง โดยใช้คำหรือวลีที่มีความสำคัญและเป็นที่ต้องการของผู้ใช้งานเป็นสำคัญ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ anchor text ในการสร้าง Backlink ที่มีคุณภาพสูงๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและความสำคัญของหน้าเว็บไซต์ของเราในเชิง SEO ด้วย

 1. ข้อความที่ใช้ในการเชิงบันเทิง: ใช้ข้อความที่มีลักษณะเร้าใจหรือเป็นความบันเทิง เช่น “คำตอบของเราจะทำให้คุณมีความสุข” หรือ “5 เหตุผลที่เราควรเป็นเพื่อนกัน”
 2. ข้อความที่ใช้ในการเชิงวิจารณ์: ใช้ข้อความที่มีลักษณะวิจารณ์ เพื่อชี้แจงปัญหาหรือข้อบกพร่องของสินค้าหรือบริการ เช่น “เราเสียใจที่ไม่ได้รับการบริการที่ดีเหมือนที่ควรจะได้” หรือ “ผลิตภัณฑ์ของเราอาจไม่เหมาะสมกับคุณ”
 3. ข้อความที่ใช้ในการแสดงความยินดี: ใช้ข้อความที่เป็นการแสดงความยินดีหรืออวยพร เช่น “ขอแสดงความยินดีกับคุณ” หรือ “ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา”
 • ข้อความที่ใช้ในการเชิงบันเทิง: ใช้ข้อความที่มีลักษณะเร้าใจหรือเป็นความบันเทิง เช่น “คำตอบของเราจะทำให้คุณมีความสุข” หรือ “5 เหตุผลที่เราควรเป็นเพื่อนกัน”
 • ข้อความที่ใช้ในการเชิงวิจารณ์: ใช้ข้อความที่มีลักษณะวิจารณ์ เพื่อชี้แจงปัญหาหรือข้อบกพร่องของสินค้าหรือบริการ เช่น “เราเสียใจที่ไม่ได้รับการบริการที่ดีเหมือนที่ควรจะได้” หรือ “ผลิตภัณฑ์ของเราอาจไม่เหมาะสมกับคุณ”
 • ข้อความที่ใช้ในการแสดงความยินดี: ใช้ข้อความที่เป็นการแสดงความยินดีหรืออวยพร เช่น “ขอแสดงความยินดีกับคุณ” หรือ “ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา”

วิธี สร้าง หรือ หา Anchor TEXT ให้ เว็บไซต์การสร้างหรือหา Anchor Text ที่เหมาะสมสำหรับเว็บไซต์ของคุณเป็นเรื่องสำคัญในการทำ SEO โดยมีวิธีการดังนี้:

 1. เลือกคำที่เหมาะสม: เลือกคำที่เป็นคำสำคัญหรือคำที่เกี่ยวข้องกับหน้าเว็บไซต์ของคุณ เพื่อใช้เป็น Anchor Text
 2. ใช้คำคล้ายคำที่เลือก: หากไม่สามารถใช้คำที่เลือกได้โดยตรง ลองใช้คำที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายคำที่เลือก แต่ต้องไม่ทำให้ผู้ใช้งานสับสน
 3. ใช้คำที่เป็นคำนำหน้า URL: คำนำหน้า URL อาจจะช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจได้ง่ายขึ้น และยังช่วยให้เว็บไซต์ของคุณได้รับความน่าเชื่อถือมากขึ้น
 4. ไม่ใช้คำที่ไม่เกี่ยวข้อง: หลีกเลี่ยงการใช้คำที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน้าเว็บไซต์ เช่น “คลิกที่นี่” หรือ “อ่านต่อ”
 5. อย่าใช้ Keyword Stuffing: หากใช้คำซ้ำซ้อนหรือมากเกินไป อาจทำให้เว็บไซต์ของคุณถูกตีความว่าทำ SEO ไม่ถูกต้อง
 6. ตรวจสอบคำผิด: คำผิดอาจทำให้เว็บไซต์ของคุณดูไม่มีคุณภาพ ดังนั้นควรตรวจสอบคำก่อนนำมาใช้เป็น Anchor Text
 7. ใช้ตัวเลือกอื่นๆ: การใช้รูปภาพหรือวิดีโอเป็นลิงค์ก็เป็นตัวเลือกที่ดีในการสร้าง Anchor Text
 8. ใช้ Keyword Research Tool: โปรแกรม Keyword Research Tool จะช่วยคุณในการค้นหาคำสำคัญที่เหมาะสมและตรงกับเนื้อหาของเว็บไซต์ และสามารถใช้เพื่อสร้าง Anchor Text ที่เหมาะสมได้
 9. ใช้ชื่อเรื่องหรือคำค้นหา: การใช้ชื่อเรื่องหรือคำค้นหาเป็นลิงค์เช่น “การจัดการเวลาในการทำงาน” หรือ “ประกันภัยรถยนต์” เป็นต้น จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและน่าสนใจให้กับเว็บไซต์ของคุณ
 10. ใช้คำสั้นๆ: การใช้คำสั้นๆ เช่น “คลิก”, “อ่าน”, “ดูรายละเอียด” เป็นต้น จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน
 11. ใช้คำในเนื้อหา: การใช้คำในเนื้อหาเป็น Anchor Text จะช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจและสะดวกต่อการนำเสนอเนื้อหา
 12. ใช้ตัวเลือกอื่นๆ: การใช้ภาพหรือไอคอนเป็นลิงค์ก็เป็นตัวเลือกที่ดีในการสร้าง Anchor Text โดยใช้ตัวแทนภาพแทนคำโดยตรง อย่างไรก็ตาม ควรระวังการใช้ภาพหรือไอคอนที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน้าเว็บไซต์หรือไม่สอดคล้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์
 13. ใช้หลายรูปแบบของ Anchor Text: ใช้หลายรูปแบบของ Anchor Text เพื่อลดความเสี่ยงที่จะถูกตีความว่าทำ SEO ไม่ถูกต้อง และเพิ่มความน่าสนใจให้กับผู้ใช้งาน
 14. ใช้ Keyword ที่มีความสำคัญ: ใช้ Keyword ที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับหน้าเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม อย่าใช้ Keyword ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือมีคุณภาพต่ำ
 15. ใช้ตัวเลือกอื่นๆ: นอกจากการใช้ข้อความเป็น Anchor Text ยังมีตัวเลือกอื่นๆ เช่น รูปภาพ หรือ วิดีโอ ที่เป็นลิงค์ ซึ่งสามารถสร้างความน่าสนใจและเพิ่มโอกาสให้ผู้ใช้งานคลิกเข้ามายังเว็บไซต์ของคุณได้
 16. ใช้ Anchor Text ที่สร้างความเข้าใจได้: ควรเลือก Anchor Text ที่สร้างความเข้าใจได้ง่าย และไม่ทำให้ผู้ใช้งานสับสน เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจว่าลิงค์นั้นจะพาไปยังหน้าเว็บไซต์ใด
 17. ใช้คำคล้ายคำสำคัญ: หากไม่สามารถใช้ Keyword ที่เลือกได้โดยตรง ลองใช้คำที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายคำที่เลือก แต่ต้องไม่ทำให้ผู้ใช้งานสับสน
 18. ตรวจสอบ Anchor Text อย่างสม่ำเสมอ:
 • เลือกคำที่เหมาะสม: เลือกคำที่เป็นคำสำคัญหรือคำที่เกี่ยวข้องกับหน้าเว็บไซต์ของคุณ เพื่อใช้เป็น Anchor Text
 • ใช้คำคล้ายคำที่เลือก: หากไม่สามารถใช้คำที่เลือกได้โดยตรง ลองใช้คำที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายคำที่เลือก แต่ต้องไม่ทำให้ผู้ใช้งานสับสน
 • ใช้คำที่เป็นคำนำหน้า URL: คำนำหน้า URL อาจจะช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจได้ง่ายขึ้น และยังช่วยให้เว็บไซต์ของคุณได้รับความน่าเชื่อถือมากขึ้น
 • ไม่ใช้คำที่ไม่เกี่ยวข้อง: หลีกเลี่ยงการใช้คำที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน้าเว็บไซต์ เช่น “คลิกที่นี่” หรือ “อ่านต่อ”
 • อย่าใช้ Keyword Stuffing: หากใช้คำซ้ำซ้อนหรือมากเกินไป อาจทำให้เว็บไซต์ของคุณถูกตีความว่าทำ SEO ไม่ถูกต้อง
 • ตรวจสอบคำผิด: คำผิดอาจทำให้เว็บไซต์ของคุณดูไม่มีคุณภาพ ดังนั้นควรตรวจสอบคำก่อนนำมาใช้เป็น Anchor Text
 • ใช้ตัวเลือกอื่นๆ: การใช้รูปภาพหรือวิดีโอเป็นลิงค์ก็เป็นตัวเลือกที่ดีในการสร้าง Anchor Text
 • ใช้ Keyword Research Tool: โปรแกรม Keyword Research Tool จะช่วยคุณในการค้นหาคำสำคัญที่เหมาะสมและตรงกับเนื้อหาของเว็บไซต์ และสามารถใช้เพื่อสร้าง Anchor Text ที่เหมาะสมได้
 • ใช้ชื่อเรื่องหรือคำค้นหา: การใช้ชื่อเรื่องหรือคำค้นหาเป็นลิงค์เช่น “การจัดการเวลาในการทำงาน” หรือ “ประกันภัยรถยนต์” เป็นต้น จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและน่าสนใจให้กับเว็บไซต์ของคุณ
 • ใช้คำสั้นๆ: การใช้คำสั้นๆ เช่น “คลิก”, “อ่าน”, “ดูรายละเอียด” เป็นต้น จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน
 • ใช้คำในเนื้อหา: การใช้คำในเนื้อหาเป็น Anchor Text จะช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจและสะดวกต่อการนำเสนอเนื้อหา
 • ใช้ตัวเลือกอื่นๆ: การใช้ภาพหรือไอคอนเป็นลิงค์ก็เป็นตัวเลือกที่ดีในการสร้าง Anchor Text โดยใช้ตัวแทนภาพแทนคำโดยตรง อย่างไรก็ตาม ควรระวังการใช้ภาพหรือไอคอนที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน้าเว็บไซต์หรือไม่สอดคล้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์
 • ใช้หลายรูปแบบของ Anchor Text: ใช้หลายรูปแบบของ Anchor Text เพื่อลดความเสี่ยงที่จะถูกตีความว่าทำ SEO ไม่ถูกต้อง และเพิ่มความน่าสนใจให้กับผู้ใช้งาน
 • ใช้ Keyword ที่มีความสำคัญ: ใช้ Keyword ที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับหน้าเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม อย่าใช้ Keyword ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือมีคุณภาพต่ำ
 • ใช้ตัวเลือกอื่นๆ: นอกจากการใช้ข้อความเป็น Anchor Text ยังมีตัวเลือกอื่นๆ เช่น รูปภาพ หรือ วิดีโอ ที่เป็นลิงค์ ซึ่งสามารถสร้างความน่าสนใจและเพิ่มโอกาสให้ผู้ใช้งานคลิกเข้ามายังเว็บไซต์ของคุณได้
 • ใช้ Anchor Text ที่สร้างความเข้าใจได้: ควรเลือก Anchor Text ที่สร้างความเข้าใจได้ง่าย และไม่ทำให้ผู้ใช้งานสับสน เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจว่าลิงค์นั้นจะพาไปยังหน้าเว็บไซต์ใด
 • ใช้คำคล้ายคำสำคัญ: หากไม่สามารถใช้ Keyword ที่เลือกได้โดยตรง ลองใช้คำที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายคำที่เลือก แต่ต้องไม่ทำให้ผู้ใช้งานสับสน
 • ตรวจสอบ Anchor Text อย่างสม่ำเสมอ:

เทคนิคการใช้ Anchor Text เพื่อ SEO ยังมีอีกมากมาย อย่างเช่นการใช้ชื่อแบรนด์ หรือคำที่เป็นชื่อเรื่องในเว็บไซต์ เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความสามารถใน SEO ของเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังมีเทคนิคอื่นๆ เช่นการใช้ Anchor Text ใน Internal Linking เพื่อเชื่อมโยงหน้าเว็บไซต์ในตัวเอง เพื่อสร้างโครงสร้างเว็บไซต์ที่ดีและช่วยให้เครื่องมือค้นหาเข้าใจเนื้อหาของเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตาม การใช้ Anchor Text ไม่ใช่เพียงเทคนิคเดียวที่จะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับในการค้นหา ยังต้องประกอบไปด้วยเนื้อหาที่มีคุณภาพ โครงสร้างเว็บไซต์ที่ดี และการสร้าง Backlink ที่เหมาะสมเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ ดังนั้นการใช้ Anchor Text ควรเป็นส่วนหนึ่งของการทำ SEO ในวิธีการอื่นๆ อย่างเป็นระบบ และอย่าลืมปรับปรุงเนื้อหาและโครงสร้างเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เว็บไซต์ของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุดในการค้นหาของเครื่องมือค้นหาออนไลน์ โดยไม่ต้องพึ่งพาเทคนิคเดียวเพียงอย่างเดียว. ตัวอย่างการทำ Anchor textAnchor text คือ ข้อความที่ใช้เป็นลิงก์ไปยังหน้าเว็บไซต์อื่น ๆ เมื่อคลิกที่ข้อความนั้นจะเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่อ้างอิงในข้อความนั้นๆ ดังนั้นการใช้ anchor text ที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มคุณภาพของการเชื่อมโยงในเว็บไซต์ของคุณตัวอย่างการทำ Anchor text:

 1. คำอธิบายที่สื่อถึงเนื้อหาหลักของหน้าเว็บไซต์ เช่น “อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคการทำ SEO” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการทำ SEO
 2. คำอธิบายที่ใช้ในการลิงก์ไปยังบทความที่เกี่ยวข้อง เช่น “อ่านบทความเกี่ยวกับการสร้างเนื้อหาคุณภาพ” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังบทความที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเนื้อหาคุณภาพ
 3. คำอธิบายที่เกี่ยวข้องกับการฝาก backlink บนหน้าเว็บไซต์อื่น ๆ เช่น “คลิกเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ของเรา” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ของเรา
 4. คำอธิบายที่ใช้เพื่อสร้างความสนใจและกระตุ้นผู้ใช้คลิกเพิ่มเติม เช่น “คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้วิธีการสร้างโลโก้ที่ดี” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเ
 5. คำอธิบายที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์สำหรับซื้อสินค้าหรือบริการ เช่น “สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ที่นี่” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์สำหรับการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
 6. คำอธิบายที่ใช้ในการเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีข้อมูลเพิ่มเติม เช่น “ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีข้อมูลเพิ่มเติม
 7. คำอธิบายที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีภาพประกอบ เช่น “ดูภาพประกอบเพิ่มเติมที่นี่” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีภาพประกอบเพิ่มเติม
 8. คำอธิบายที่ใช้ในการเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับคำที่ถูกเน้นหรือเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์ เช่น “อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้
 9. คำอธิบายที่ใช้ในการเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีวิดีโอเพิ่มเติม เช่น “ดูวิดีโอเพิ่มเติมที่นี่” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปย
 10. คำอธิบายที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและสร้างความสนใจกับผู้ใช้ เช่น “อ่านบทความเกี่ยวกับวิธีทำ XXX” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีบทความเกี่ยวกับวิธีการทำ XXX ที่ผู้ใช้งานอาจจะสนใจ
 11. ในกรณีที่มีวิดีโอเกี่ยวกับเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์ คำอธิบายที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีวิดีโอเพิ่มเติมสามารถใช้เป็น “ดูวิดีโอเพิ่มเติมที่นี่” เพื่อให้ผู้ใช้งานได้คลิกเพื่อดูวิดีโอเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้นๆ
 12. คำอธิบายที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับคำหรือวลีที่ถูกเน้นในเนื้อหา เช่น “อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ XXX” โดยที่ XXX คือคำหรือวลีที่ถูกเน้น ทำให้ผู้ใช้งานสามารถคลิกเพื่อไปยังหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้น ๆ และเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับ XXX ได้ด้วย
 • คำอธิบายที่สื่อถึงเนื้อหาหลักของหน้าเว็บไซต์ เช่น “อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคการทำ SEO” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการทำ SEO
 • คำอธิบายที่ใช้ในการลิงก์ไปยังบทความที่เกี่ยวข้อง เช่น “อ่านบทความเกี่ยวกับการสร้างเนื้อหาคุณภาพ” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังบทความที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเนื้อหาคุณภาพ
 • คำอธิบายที่เกี่ยวข้องกับการฝาก backlink บนหน้าเว็บไซต์อื่น ๆ เช่น “คลิกเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ของเรา” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ของเรา
 • คำอธิบายที่ใช้เพื่อสร้างความสนใจและกระตุ้นผู้ใช้คลิกเพิ่มเติม เช่น “คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้วิธีการสร้างโลโก้ที่ดี” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเ
 • คำอธิบายที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์สำหรับซื้อสินค้าหรือบริการ เช่น “สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ที่นี่” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์สำหรับการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
 • คำอธิบายที่ใช้ในการเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีข้อมูลเพิ่มเติม เช่น “ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีข้อมูลเพิ่มเติม
 • คำอธิบายที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีภาพประกอบ เช่น “ดูภาพประกอบเพิ่มเติมที่นี่” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีภาพประกอบเพิ่มเติม
 • คำอธิบายที่ใช้ในการเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับคำที่ถูกเน้นหรือเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์ เช่น “อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้
 • คำอธิบายที่ใช้ในการเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีวิดีโอเพิ่มเติม เช่น “ดูวิดีโอเพิ่มเติมที่นี่” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปย
 • คำอธิบายที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและสร้างความสนใจกับผู้ใช้ เช่น “อ่านบทความเกี่ยวกับวิธีทำ XXX” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีบทความเกี่ยวกับวิธีการทำ XXX ที่ผู้ใช้งานอาจจะสนใจ
 • ในกรณีที่มีวิดีโอเกี่ยวกับเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์ คำอธิบายที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีวิดีโอเพิ่มเติมสามารถใช้เป็น “ดูวิดีโอเพิ่มเติมที่นี่” เพื่อให้ผู้ใช้งานได้คลิกเพื่อดูวิดีโอเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้นๆ
 • คำอธิบายที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับคำหรือวลีที่ถูกเน้นในเนื้อหา เช่น “อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ XXX” โดยที่ XXX คือคำหรือวลีที่ถูกเน้น ทำให้ผู้ใช้งานสามารถคลิกเพื่อไปยังหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้น ๆ และเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับ XXX ได้ด้วย

สรุป นิยาม Anchor text และ หลักการ อย่างละเอียดตามหลัก seoAnchor text คือ ข้อความที่ใช้เป็นลิงก์เชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์อื่น ๆ โดยมักจะเป็นคำหรือวลีที่มีความสัมพันธ์กับเนื้อหาของหน้าเว็บไซต์ที่จะเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์อื่น ๆการใช้ anchor text จะช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของเนื้อหาของเว็บไซต์ที่จะเชื่อมโยง และช่วยเพิ่มความสำคัญของหน้าเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์อื่น ๆ ในเชิง SEO (Search Engine Optimization) โดยสิ่งที่สำคัญคือการใช้คำหรือวลีที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของหน้าเว็บไซต์ที่จะเชื่อมโยง โดยใช้คำหรือวลีที่มีความสำคัญและเป็นที่ต้องการของผู้ใช้งานเป็นสำคัญ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ anchor text ในการสร้าง Backlink ที่มีคุณภาพสูงๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและความสำคัญของหน้าเว็บไซต์ของเราในเชิง SEO ด้วย

 1. ข้อความที่ใช้ในการเชิงบันเทิง: ใช้ข้อความที่มีลักษณะเร้าใจหรือเป็นความบันเทิง เช่น “คำตอบของเราจะทำให้คุณมีความสุข” หรือ “5 เหตุผลที่เราควรเป็นเพื่อนกัน”
 2. ข้อความที่ใช้ในการเชิงวิจารณ์: ใช้ข้อความที่มีลักษณะวิจารณ์ เพื่อชี้แจงปัญหาหรือข้อบกพร่องของสินค้าหรือบริการ เช่น “เราเสียใจที่ไม่ได้รับการบริการที่ดีเหมือนที่ควรจะได้” หรือ “ผลิตภัณฑ์ของเราอาจไม่เหมาะสมกับคุณ”
 3. ข้อความที่ใช้ในการแสดงความยินดี: ใช้ข้อความที่เป็นการแสดงความยินดีหรืออวยพร เช่น “ขอแสดงความยินดีกับคุณ” หรือ “ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา”
 • ข้อความที่ใช้ในการเชิงบันเทิง: ใช้ข้อความที่มีลักษณะเร้าใจหรือเป็นความบันเทิง เช่น “คำตอบของเราจะทำให้คุณมีความสุข” หรือ “5 เหตุผลที่เราควรเป็นเพื่อนกัน”
 • ข้อความที่ใช้ในการเชิงวิจารณ์: ใช้ข้อความที่มีลักษณะวิจารณ์ เพื่อชี้แจงปัญหาหรือข้อบกพร่องของสินค้าหรือบริการ เช่น “เราเสียใจที่ไม่ได้รับการบริการที่ดีเหมือนที่ควรจะได้” หรือ “ผลิตภัณฑ์ของเราอาจไม่เหมาะสมกับคุณ”
 • ข้อความที่ใช้ในการแสดงความยินดี: ใช้ข้อความที่เป็นการแสดงความยินดีหรืออวยพร เช่น “ขอแสดงความยินดีกับคุณ” หรือ “ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา”
 • ข้อความที่ใช้ในการเชิงบันเทิง: ใช้ข้อความที่มีลักษณะเร้าใจหรือเป็นความบันเทิง เช่น “คำตอบของเราจะทำให้คุณมีความสุข” หรือ “5 เหตุผลที่เราควรเป็นเพื่อนกัน”
 • ข้อความที่ใช้ในการเชิงวิจารณ์: ใช้ข้อความที่มีลักษณะวิจารณ์ เพื่อชี้แจงปัญหาหรือข้อบกพร่องของสินค้าหรือบริการ เช่น “เราเสียใจที่ไม่ได้รับการบริการที่ดีเหมือนที่ควรจะได้” หรือ “ผลิตภัณฑ์ของเราอาจไม่เหมาะสมกับคุณ”
 • ข้อความที่ใช้ในการแสดงความยินดี: ใช้ข้อความที่เป็นการแสดงความยินดีหรืออวยพร เช่น “ขอแสดงความยินดีกับคุณ” หรือ “ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา”
 1. เลือกคำที่เหมาะสม: เลือกคำที่เป็นคำสำคัญหรือคำที่เกี่ยวข้องกับหน้าเว็บไซต์ของคุณ เพื่อใช้เป็น Anchor Text
 2. ใช้คำคล้ายคำที่เลือก: หากไม่สามารถใช้คำที่เลือกได้โดยตรง ลองใช้คำที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายคำที่เลือก แต่ต้องไม่ทำให้ผู้ใช้งานสับสน
 3. ใช้คำที่เป็นคำนำหน้า URL: คำนำหน้า URL อาจจะช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจได้ง่ายขึ้น และยังช่วยให้เว็บไซต์ของคุณได้รับความน่าเชื่อถือมากขึ้น
 4. ไม่ใช้คำที่ไม่เกี่ยวข้อง: หลีกเลี่ยงการใช้คำที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน้าเว็บไซต์ เช่น “คลิกที่นี่” หรือ “อ่านต่อ”
 5. อย่าใช้ Keyword Stuffing: หากใช้คำซ้ำซ้อนหรือมากเกินไป อาจทำให้เว็บไซต์ของคุณถูกตีความว่าทำ SEO ไม่ถูกต้อง
 6. ตรวจสอบคำผิด: คำผิดอาจทำให้เว็บไซต์ของคุณดูไม่มีคุณภาพ ดังนั้นควรตรวจสอบคำก่อนนำมาใช้เป็น Anchor Text
 7. ใช้ตัวเลือกอื่นๆ: การใช้รูปภาพหรือวิดีโอเป็นลิงค์ก็เป็นตัวเลือกที่ดีในการสร้าง Anchor Text
 8. ใช้ Keyword Research Tool: โปรแกรม Keyword Research Tool จะช่วยคุณในการค้นหาคำสำคัญที่เหมาะสมและตรงกับเนื้อหาของเว็บไซต์ และสามารถใช้เพื่อสร้าง Anchor Text ที่เหมาะสมได้
 9. ใช้ชื่อเรื่องหรือคำค้นหา: การใช้ชื่อเรื่องหรือคำค้นหาเป็นลิงค์เช่น “การจัดการเวลาในการทำงาน” หรือ “ประกันภัยรถยนต์” เป็นต้น จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและน่าสนใจให้กับเว็บไซต์ของคุณ
 10. ใช้คำสั้นๆ: การใช้คำสั้นๆ เช่น “คลิก”, “อ่าน”, “ดูรายละเอียด” เป็นต้น จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน
 11. ใช้คำในเนื้อหา: การใช้คำในเนื้อหาเป็น Anchor Text จะช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจและสะดวกต่อการนำเสนอเนื้อหา
 12. ใช้ตัวเลือกอื่นๆ: การใช้ภาพหรือไอคอนเป็นลิงค์ก็เป็นตัวเลือกที่ดีในการสร้าง Anchor Text โดยใช้ตัวแทนภาพแทนคำโดยตรง อย่างไรก็ตาม ควรระวังการใช้ภาพหรือไอคอนที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน้าเว็บไซต์หรือไม่สอดคล้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์
 13. ใช้หลายรูปแบบของ Anchor Text: ใช้หลายรูปแบบของ Anchor Text เพื่อลดความเสี่ยงที่จะถูกตีความว่าทำ SEO ไม่ถูกต้อง และเพิ่มความน่าสนใจให้กับผู้ใช้งาน
 14. ใช้ Keyword ที่มีความสำคัญ: ใช้ Keyword ที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับหน้าเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม อย่าใช้ Keyword ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือมีคุณภาพต่ำ
 15. ใช้ตัวเลือกอื่นๆ: นอกจากการใช้ข้อความเป็น Anchor Text ยังมีตัวเลือกอื่นๆ เช่น รูปภาพ หรือ วิดีโอ ที่เป็นลิงค์ ซึ่งสามารถสร้างความน่าสนใจและเพิ่มโอกาสให้ผู้ใช้งานคลิกเข้ามายังเว็บไซต์ของคุณได้
 16. ใช้ Anchor Text ที่สร้างความเข้าใจได้: ควรเลือก Anchor Text ที่สร้างความเข้าใจได้ง่าย และไม่ทำให้ผู้ใช้งานสับสน เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจว่าลิงค์นั้นจะพาไปยังหน้าเว็บไซต์ใด
 17. ใช้คำคล้ายคำสำคัญ: หากไม่สามารถใช้ Keyword ที่เลือกได้โดยตรง ลองใช้คำที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายคำที่เลือก แต่ต้องไม่ทำให้ผู้ใช้งานสับสน
 18. ตรวจสอบ Anchor Text อย่างสม่ำเสมอ:
 • เลือกคำที่เหมาะสม: เลือกคำที่เป็นคำสำคัญหรือคำที่เกี่ยวข้องกับหน้าเว็บไซต์ของคุณ เพื่อใช้เป็น Anchor Text
 • ใช้คำคล้ายคำที่เลือก: หากไม่สามารถใช้คำที่เลือกได้โดยตรง ลองใช้คำที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายคำที่เลือก แต่ต้องไม่ทำให้ผู้ใช้งานสับสน
 • ใช้คำที่เป็นคำนำหน้า URL: คำนำหน้า URL อาจจะช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจได้ง่ายขึ้น และยังช่วยให้เว็บไซต์ของคุณได้รับความน่าเชื่อถือมากขึ้น
 • ไม่ใช้คำที่ไม่เกี่ยวข้อง: หลีกเลี่ยงการใช้คำที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน้าเว็บไซต์ เช่น “คลิกที่นี่” หรือ “อ่านต่อ”
 • อย่าใช้ Keyword Stuffing: หากใช้คำซ้ำซ้อนหรือมากเกินไป อาจทำให้เว็บไซต์ของคุณถูกตีความว่าทำ SEO ไม่ถูกต้อง
 • ตรวจสอบคำผิด: คำผิดอาจทำให้เว็บไซต์ของคุณดูไม่มีคุณภาพ ดังนั้นควรตรวจสอบคำก่อนนำมาใช้เป็น Anchor Text
 • ใช้ตัวเลือกอื่นๆ: การใช้รูปภาพหรือวิดีโอเป็นลิงค์ก็เป็นตัวเลือกที่ดีในการสร้าง Anchor Text
 • ใช้ Keyword Research Tool: โปรแกรม Keyword Research Tool จะช่วยคุณในการค้นหาคำสำคัญที่เหมาะสมและตรงกับเนื้อหาของเว็บไซต์ และสามารถใช้เพื่อสร้าง Anchor Text ที่เหมาะสมได้
 • ใช้ชื่อเรื่องหรือคำค้นหา: การใช้ชื่อเรื่องหรือคำค้นหาเป็นลิงค์เช่น “การจัดการเวลาในการทำงาน” หรือ “ประกันภัยรถยนต์” เป็นต้น จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและน่าสนใจให้กับเว็บไซต์ของคุณ
 • ใช้คำสั้นๆ: การใช้คำสั้นๆ เช่น “คลิก”, “อ่าน”, “ดูรายละเอียด” เป็นต้น จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน
 • ใช้คำในเนื้อหา: การใช้คำในเนื้อหาเป็น Anchor Text จะช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจและสะดวกต่อการนำเสนอเนื้อหา
 • ใช้ตัวเลือกอื่นๆ: การใช้ภาพหรือไอคอนเป็นลิงค์ก็เป็นตัวเลือกที่ดีในการสร้าง Anchor Text โดยใช้ตัวแทนภาพแทนคำโดยตรง อย่างไรก็ตาม ควรระวังการใช้ภาพหรือไอคอนที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน้าเว็บไซต์หรือไม่สอดคล้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์
 • ใช้หลายรูปแบบของ Anchor Text: ใช้หลายรูปแบบของ Anchor Text เพื่อลดความเสี่ยงที่จะถูกตีความว่าทำ SEO ไม่ถูกต้อง และเพิ่มความน่าสนใจให้กับผู้ใช้งาน
 • ใช้ Keyword ที่มีความสำคัญ: ใช้ Keyword ที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับหน้าเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม อย่าใช้ Keyword ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือมีคุณภาพต่ำ
 • ใช้ตัวเลือกอื่นๆ: นอกจากการใช้ข้อความเป็น Anchor Text ยังมีตัวเลือกอื่นๆ เช่น รูปภาพ หรือ วิดีโอ ที่เป็นลิงค์ ซึ่งสามารถสร้างความน่าสนใจและเพิ่มโอกาสให้ผู้ใช้งานคลิกเข้ามายังเว็บไซต์ของคุณได้
 • ใช้ Anchor Text ที่สร้างความเข้าใจได้: ควรเลือก Anchor Text ที่สร้างความเข้าใจได้ง่าย และไม่ทำให้ผู้ใช้งานสับสน เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจว่าลิงค์นั้นจะพาไปยังหน้าเว็บไซต์ใด
 • ใช้คำคล้ายคำสำคัญ: หากไม่สามารถใช้ Keyword ที่เลือกได้โดยตรง ลองใช้คำที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายคำที่เลือก แต่ต้องไม่ทำให้ผู้ใช้งานสับสน
 • ตรวจสอบ Anchor Text อย่างสม่ำเสมอ:
 • เลือกคำที่เหมาะสม: เลือกคำที่เป็นคำสำคัญหรือคำที่เกี่ยวข้องกับหน้าเว็บไซต์ของคุณ เพื่อใช้เป็น Anchor Text
 • ใช้คำคล้ายคำที่เลือก: หากไม่สามารถใช้คำที่เลือกได้โดยตรง ลองใช้คำที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายคำที่เลือก แต่ต้องไม่ทำให้ผู้ใช้งานสับสน
 • ใช้คำที่เป็นคำนำหน้า URL: คำนำหน้า URL อาจจะช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจได้ง่ายขึ้น และยังช่วยให้เว็บไซต์ของคุณได้รับความน่าเชื่อถือมากขึ้น
 • ไม่ใช้คำที่ไม่เกี่ยวข้อง: หลีกเลี่ยงการใช้คำที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน้าเว็บไซต์ เช่น “คลิกที่นี่” หรือ “อ่านต่อ”
 • อย่าใช้ Keyword Stuffing: หากใช้คำซ้ำซ้อนหรือมากเกินไป อาจทำให้เว็บไซต์ของคุณถูกตีความว่าทำ SEO ไม่ถูกต้อง
 • ตรวจสอบคำผิด: คำผิดอาจทำให้เว็บไซต์ของคุณดูไม่มีคุณภาพ ดังนั้นควรตรวจสอบคำก่อนนำมาใช้เป็น Anchor Text
 • ใช้ตัวเลือกอื่นๆ: การใช้รูปภาพหรือวิดีโอเป็นลิงค์ก็เป็นตัวเลือกที่ดีในการสร้าง Anchor Text
 • ใช้ Keyword Research Tool: โปรแกรม Keyword Research Tool จะช่วยคุณในการค้นหาคำสำคัญที่เหมาะสมและตรงกับเนื้อหาของเว็บไซต์ และสามารถใช้เพื่อสร้าง Anchor Text ที่เหมาะสมได้
 • ใช้ชื่อเรื่องหรือคำค้นหา: การใช้ชื่อเรื่องหรือคำค้นหาเป็นลิงค์เช่น “การจัดการเวลาในการทำงาน” หรือ “ประกันภัยรถยนต์” เป็นต้น จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและน่าสนใจให้กับเว็บไซต์ของคุณ
 • ใช้คำสั้นๆ: การใช้คำสั้นๆ เช่น “คลิก”, “อ่าน”, “ดูรายละเอียด” เป็นต้น จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน
 • ใช้คำในเนื้อหา: การใช้คำในเนื้อหาเป็น Anchor Text จะช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจและสะดวกต่อการนำเสนอเนื้อหา
 • ใช้ตัวเลือกอื่นๆ: การใช้ภาพหรือไอคอนเป็นลิงค์ก็เป็นตัวเลือกที่ดีในการสร้าง Anchor Text โดยใช้ตัวแทนภาพแทนคำโดยตรง อย่างไรก็ตาม ควรระวังการใช้ภาพหรือไอคอนที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน้าเว็บไซต์หรือไม่สอดคล้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์
 • ใช้หลายรูปแบบของ Anchor Text: ใช้หลายรูปแบบของ Anchor Text เพื่อลดความเสี่ยงที่จะถูกตีความว่าทำ SEO ไม่ถูกต้อง และเพิ่มความน่าสนใจให้กับผู้ใช้งาน
 • ใช้ Keyword ที่มีความสำคัญ: ใช้ Keyword ที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับหน้าเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม อย่าใช้ Keyword ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือมีคุณภาพต่ำ
 • ใช้ตัวเลือกอื่นๆ: นอกจากการใช้ข้อความเป็น Anchor Text ยังมีตัวเลือกอื่นๆ เช่น รูปภาพ หรือ วิดีโอ ที่เป็นลิงค์ ซึ่งสามารถสร้างความน่าสนใจและเพิ่มโอกาสให้ผู้ใช้งานคลิกเข้ามายังเว็บไซต์ของคุณได้
 • ใช้ Anchor Text ที่สร้างความเข้าใจได้: ควรเลือก Anchor Text ที่สร้างความเข้าใจได้ง่าย และไม่ทำให้ผู้ใช้งานสับสน เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจว่าลิงค์นั้นจะพาไปยังหน้าเว็บไซต์ใด
 • ใช้คำคล้ายคำสำคัญ: หากไม่สามารถใช้ Keyword ที่เลือกได้โดยตรง ลองใช้คำที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายคำที่เลือก แต่ต้องไม่ทำให้ผู้ใช้งานสับสน
 • ตรวจสอบ Anchor Text อย่างสม่ำเสมอ:
 1. คำอธิบายที่สื่อถึงเนื้อหาหลักของหน้าเว็บไซต์ เช่น “อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคการทำ SEO” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการทำ SEO
 2. คำอธิบายที่ใช้ในการลิงก์ไปยังบทความที่เกี่ยวข้อง เช่น “อ่านบทความเกี่ยวกับการสร้างเนื้อหาคุณภาพ” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังบทความที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเนื้อหาคุณภาพ
 3. คำอธิบายที่เกี่ยวข้องกับการฝาก backlink บนหน้าเว็บไซต์อื่น ๆ เช่น “คลิกเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ของเรา” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ของเรา
 4. คำอธิบายที่ใช้เพื่อสร้างความสนใจและกระตุ้นผู้ใช้คลิกเพิ่มเติม เช่น “คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้วิธีการสร้างโลโก้ที่ดี” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเ
 5. คำอธิบายที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์สำหรับซื้อสินค้าหรือบริการ เช่น “สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ที่นี่” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์สำหรับการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
 6. คำอธิบายที่ใช้ในการเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีข้อมูลเพิ่มเติม เช่น “ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีข้อมูลเพิ่มเติม
 7. คำอธิบายที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีภาพประกอบ เช่น “ดูภาพประกอบเพิ่มเติมที่นี่” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีภาพประกอบเพิ่มเติม
 8. คำอธิบายที่ใช้ในการเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับคำที่ถูกเน้นหรือเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์ เช่น “อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้
 9. คำอธิบายที่ใช้ในการเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีวิดีโอเพิ่มเติม เช่น “ดูวิดีโอเพิ่มเติมที่นี่” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปย
 10. คำอธิบายที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและสร้างความสนใจกับผู้ใช้ เช่น “อ่านบทความเกี่ยวกับวิธีทำ XXX” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีบทความเกี่ยวกับวิธีการทำ XXX ที่ผู้ใช้งานอาจจะสนใจ
 11. ในกรณีที่มีวิดีโอเกี่ยวกับเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์ คำอธิบายที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีวิดีโอเพิ่มเติมสามารถใช้เป็น “ดูวิดีโอเพิ่มเติมที่นี่” เพื่อให้ผู้ใช้งานได้คลิกเพื่อดูวิดีโอเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้นๆ
 12. คำอธิบายที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับคำหรือวลีที่ถูกเน้นในเนื้อหา เช่น “อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ XXX” โดยที่ XXX คือคำหรือวลีที่ถูกเน้น ทำให้ผู้ใช้งานสามารถคลิกเพื่อไปยังหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้น ๆ และเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับ XXX ได้ด้วย
 • คำอธิบายที่สื่อถึงเนื้อหาหลักของหน้าเว็บไซต์ เช่น “อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคการทำ SEO” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการทำ SEO
 • คำอธิบายที่ใช้ในการลิงก์ไปยังบทความที่เกี่ยวข้อง เช่น “อ่านบทความเกี่ยวกับการสร้างเนื้อหาคุณภาพ” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังบทความที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเนื้อหาคุณภาพ
 • คำอธิบายที่เกี่ยวข้องกับการฝาก backlink บนหน้าเว็บไซต์อื่น ๆ เช่น “คลิกเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ของเรา” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ของเรา
 • คำอธิบายที่ใช้เพื่อสร้างความสนใจและกระตุ้นผู้ใช้คลิกเพิ่มเติม เช่น “คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้วิธีการสร้างโลโก้ที่ดี” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเ
 • คำอธิบายที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์สำหรับซื้อสินค้าหรือบริการ เช่น “สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ที่นี่” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์สำหรับการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
 • คำอธิบายที่ใช้ในการเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีข้อมูลเพิ่มเติม เช่น “ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีข้อมูลเพิ่มเติม
 • คำอธิบายที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีภาพประกอบ เช่น “ดูภาพประกอบเพิ่มเติมที่นี่” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีภาพประกอบเพิ่มเติม
 • คำอธิบายที่ใช้ในการเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับคำที่ถูกเน้นหรือเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์ เช่น “อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้
 • คำอธิบายที่ใช้ในการเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีวิดีโอเพิ่มเติม เช่น “ดูวิดีโอเพิ่มเติมที่นี่” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปย
 • คำอธิบายที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและสร้างความสนใจกับผู้ใช้ เช่น “อ่านบทความเกี่ยวกับวิธีทำ XXX” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีบทความเกี่ยวกับวิธีการทำ XXX ที่ผู้ใช้งานอาจจะสนใจ
 • ในกรณีที่มีวิดีโอเกี่ยวกับเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์ คำอธิบายที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีวิดีโอเพิ่มเติมสามารถใช้เป็น “ดูวิดีโอเพิ่มเติมที่นี่” เพื่อให้ผู้ใช้งานได้คลิกเพื่อดูวิดีโอเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้นๆ
 • คำอธิบายที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับคำหรือวลีที่ถูกเน้นในเนื้อหา เช่น “อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ XXX” โดยที่ XXX คือคำหรือวลีที่ถูกเน้น ทำให้ผู้ใช้งานสามารถคลิกเพื่อไปยังหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้น ๆ และเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับ XXX ได้ด้วย
 • คำอธิบายที่สื่อถึงเนื้อหาหลักของหน้าเว็บไซต์ เช่น “อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคการทำ SEO” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการทำ SEO
 • คำอธิบายที่ใช้ในการลิงก์ไปยังบทความที่เกี่ยวข้อง เช่น “อ่านบทความเกี่ยวกับการสร้างเนื้อหาคุณภาพ” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังบทความที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเนื้อหาคุณภาพ
 • คำอธิบายที่เกี่ยวข้องกับการฝาก backlink บนหน้าเว็บไซต์อื่น ๆ เช่น “คลิกเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ของเรา” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ของเรา
 • คำอธิบายที่ใช้เพื่อสร้างความสนใจและกระตุ้นผู้ใช้คลิกเพิ่มเติม เช่น “คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้วิธีการสร้างโลโก้ที่ดี” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเ
 • คำอธิบายที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์สำหรับซื้อสินค้าหรือบริการ เช่น “สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ที่นี่” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์สำหรับการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
 • คำอธิบายที่ใช้ในการเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีข้อมูลเพิ่มเติม เช่น “ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีข้อมูลเพิ่มเติม
 • คำอธิบายที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีภาพประกอบ เช่น “ดูภาพประกอบเพิ่มเติมที่นี่” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีภาพประกอบเพิ่มเติม
 • คำอธิบายที่ใช้ในการเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับคำที่ถูกเน้นหรือเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์ เช่น “อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้
 • คำอธิบายที่ใช้ในการเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีวิดีโอเพิ่มเติม เช่น “ดูวิดีโอเพิ่มเติมที่นี่” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปย
 • คำอธิบายที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและสร้างความสนใจกับผู้ใช้ เช่น “อ่านบทความเกี่ยวกับวิธีทำ XXX” เมื่อคลิกที่ข้อความนี้จะไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีบทความเกี่ยวกับวิธีการทำ XXX ที่ผู้ใช้งานอาจจะสนใจ
 • ในกรณีที่มีวิดีโอเกี่ยวกับเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์ คำอธิบายที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่มีวิดีโอเพิ่มเติมสามารถใช้เป็น “ดูวิดีโอเพิ่มเติมที่นี่” เพื่อให้ผู้ใช้งานได้คลิกเพื่อดูวิดีโอเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้นๆ
 • คำอธิบายที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับคำหรือวลีที่ถูกเน้นในเนื้อหา เช่น “อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ XXX” โดยที่ XXX คือคำหรือวลีที่ถูกเน้น ทำให้ผู้ใช้งานสามารถคลิกเพื่อไปยังหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้น ๆ และเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับ XXX ได้ด้วย
Write a comment